CE Belgesi

CE belgesi Avrupa birliği ülkelerine ürün veya mal satıyorsanız ve bu ürün avrupa birliği ürün standartları gurubunda tanımlanmışsa satacaşınız bu ürüne CE Belgesi almak zorundasınız. CE işaretinin bu ürünlerin üzerinde veya ambalaj kısmında bulunması zorunludur.

Bu işaret sayesinde tüketici aldışı ürünün Avrupa Birliği standartlarında üretildiğini ve rahatça tüketebileceğinden emin olacağı anlamı taşımaktadır. Bu sayede sizinde ürünlerinizin hem marka değeri artacak hemde tercih sebebi olmanızı sağlayarak satışlarınızı arttıracaktır ki zaten bu belgeye sahip olmadan dışarı ya ürün satmanız mümkün olmamaktadır. ISO 9001 belgelerinin dışında bir kapsamdadır. 

CE İşareti (CE Belgesi) Faydaları

 • CE İşareti ile ürünleriniz Avrupa içinde rahatça satabilirsiniz.
 • Uluslar arası alanda ürün pazarlaması için zorunludur.
 • Ürününüzün Avrupa standartlarında olduğunu garanti eder.
 • Bu sayede daha fazla Pazar payı elde etmiş olursunuz.
 • Ürünleriniz kalitesiz damgası yemekten kurtulur.
 • Bir marka veya ISO belgeleri gibi kalite sertifikası değildir. Daha çok ürünlerinizin tüm dünya pazarına girmesini sağlayan pasaport gibidir.
ce belgesi

ce belgesi

CE Belgesi Kapsamı

 • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC ve değişiklikleri
 • Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC ve değişiklikleri(Endüstriyel Mutfak için)
 • Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT
 • Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC – 89/66/AT
 • Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT
 • Tİbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC – 93/42/AT
 • ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
 • Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC – 99/5/AT
 • Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
 • Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.) (Endüstriyel Mutfak için)
 • Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
 • Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Direktif (2000/55/AT)
 • Tağınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
 • Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
 • Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 • İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT
 •  Vücut Dığında Kullanılan Tİbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
 • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tİbbî Cihazlar Yönetmeliği
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
 • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT)
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

Gümrük birliği anlaşması ile ülkemizde üretilen malların Avrupa da serbest bir şekilde satılmasının yolunu açmakla beraber bir takım uygunluk normlarınıda beraberinde getirmiştir. Kısaca üretilen malların kalite açısından da eşdeğer olması koşulu ile yapılmış bir anlaşma olması sebebiyle ce belgesi  işareti taşımayan bir ürünün Avrupa ülkelerinde satılması mümkün değildir.

CE BELGESİ NASIL ALINIR

Satacaşınız ürünlere ce belgesi aldıktan sonra bu işaretin ürün üzerine yapıştırılmasından üretici sorumlu olmakla beraber ne şekilde yerleştireceği hakkında öneriler sunulmuş olup sorumluluk üreticiye aittir.

RİSK ORANI DÜŞÜK ÜRÜNLER İÇİN CE BELGESİ

Bu ürünler çok fazla güvenlik tehdidi oluşturmadığı için üretici uygunluk belgesini aldıktan sonra bir beyanname ile ürünün gerekli standartlara uyum sağladışını, sağlık açısından herhangi bir sakınca doğurmayacağını beyanname ile belirtir. Tabi bu bilgilendirme de yine standartlara uygun biçimde yapılmalıdır.

RİSK ORANI YÜKSEK ÜRÜNLER İÇİN CE BELGESİ

Yüksek riskli ürünler için az tehlikeli ürünlerde olduğunun dışında farklı bir şekilde beyanname yeterli olmayıp ürününü yetkili kuruluşlar a onaylattıktan sonra onay alınması halinde CE BELGESİ işaretini ürünün üzerine koyabilir. Bu onay alındıktan sonra üretici ürün üzerine ve eğer üniteler şeklinde üretim yapanların ise son imalatı gerçekleştirecek üreticiye bunu bildirmeleri gerekmektedir. Bu işaret ürün son halini aldıktan sonra ambalaj veya ürün üstüne yapıştırılmalıdır. Bütünü oluşturan parçaların üzerinde olması yeterli değildir ki zaten bütün haline gelmeden ürün üstüne CE İşareti vurulamaz.

Ürettiğiniz ürünün Avrupa Birliği ülkelerine satığını yapacaksanız ve bununla alakalı hangi kapsamda değerlendirilip hangi ilgili bakanlık tarafından sorumlu olduğu aşağıda belirtilmiştir.

 1. Alçak Gerilim Cihazları – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 2. Basit Basınçlı Kaplar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 3. Gaz yakan aletler – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 4. Sıcak su kazanları – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 5. Elektromanyetik uyumluluk – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 6. Makinalar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 7. Sivil kullanım için patlayıcılar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 8. Otomatik olmayan tartı aletleri – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 9. Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 10. Asansörler – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 11. Dondurucular – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 12. Basınçlı kaplar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 13. Açık havada kullanılan ekipmandan çevreye yayılan gürültü – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 14. Floresan lambalarda enerji etkinliği – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 15. Vücuda yerleştirilebilir aktif tİbbi cihazlar – Sağlık Bakanlığı
 16. Tİbbi cihazlar – Sağlık Bakanlığı
 17. In vitro tİbbi tanı cihazları – Sağlık Bakanlığı
 18. Oyuncaklar – Sağlık Bakanlığı
 19. Gezi amaçlı tekneler – Denizcilik Müsteşarlığı
 20. İnşaat malzemeleri – Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 21. Kişisel korunma donanımları – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 22. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları – Telekomünikasyon Kurumu
 23. Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

AB tarafından da onaylandıktan ve AB Resmi Gazetesi’nde ismi yayınlandıktan sonra faaliyete geçebilir.

Comments are closed.