H1 Belgesi

H1 belgesi ticari amaçla yurt içinde eşya taşımacılığı komisyonculuğu yapacakaların alması gereken belgedir. H1 belgesi nin fiyatı 4000,00 TL dir.

 1. Kendi adlarına taşımacılık yapamazlar. Nakliye faturası düzenleyemezler.
 2. Sadece komisyon faturası kesebilirler.
 3. En az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.
 4. K2 ve C1 yetki belgesi sahipleri ile acentelik yapamazlar.
 5. Bu işe elverişli bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.
h1 nakliye komisyonculuğu belgesi

h1 belgesi

H1 BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Yetki belgesi başvuru formu (tarafımızca hazırlanacak)
 • Kurulus ve degisiklikleri gösterir Tic.Sic.Gaz. ile Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı veya onaylı örneği.
 • Sermaye: 20.000TL olmalı)
 • Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
 • Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik FOTOKOPİLERİ
 • Merkez adreste bu isi yapmaya elverisli bir büronun kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Gerçek veya tüzel kişilişe ait Vergi Levhası fotokopisi

H1 Belgesi Yenileme

H1 BELGESİ Yetki belgelerinin yenilenmesi için yayınlanan yönetmelik maddesi

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığıa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu 270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 inci takvim günü arasında Bakanlığıa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz konusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 inci takvim günü arasında ve ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

 

H1 Belgesi Yenileme İşlemleri için Gerekli Evraklar

 •  En son temsil ilzamı gösterir belge.
 • Faaliyet belgesi aslı
 • İmza sirküleri aslı
 • Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri
 • Vergi levhası fotokopisi

H1 Belgesi Yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin  %5 idir. H1 belgesi Yenileme için Gerekli evraklar üstte belirtilmiştir.
Başvuru süreci yetki belgesi bitiş tarihinden 60 gün öncesi ile 270. güne kadardır. Bu süreler içinde yenileme ücreti belge ücretinin %5 idir. 271.gün ile 540.gün arasında başvuru yapılması halinde ise h1 belgesi yenileme ücreti yetki belgesi ücretinin %25 idir. Nakliye organizatörlüğü belgesi r1 belgesi için tıklayınız.

H2 yetki belgesi hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

Comments are closed.