Helal Belgesi

Helal belgesi bildiğiniz gibi özellikle et ürünleri başta olmak üzere tüketilen gıdaların hazırlanış biçimi. içindeki katkı maddelerinin nevi o yiyecek veya içeceğin helal olup olmaması konusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle dört mezhebin fıkhına uygun usullerle hazırlanmış ürünlere verilen belgedir. Bir gıda maddesinin islama göre helal olması için et ürünlerinde hayvanın kesilme biçimi. Yiyecek içinde domuz yağı veya domuz yağı içeren katkı maddelerinin veya alkol bulunması gibi konular o yiyeceğin helal belgesi alıp almaması noktasında belirleyici faktördür.

helal belgesi

helal belgesi

Müslüman toplulukların yasadışı ülkelerde özellikle tamamının Müslüman olduğu arap ülkelerinde o ürünün satığının yapılması noktasında belirleyici unsurdur. Ülkemizde de her geçen gün daha fazla gündeme gelen bir konu olması hasebiyle ilerleyen zamanlarda çok daha fazla talep göreceği muhakkaktır. İslami hassasiyetleri olan insanlar market raflarından aldıkları ürünlerin tüketici bilincinin giderek artmasıyla. Daha fazla incelemekte ve bahsi geçen ülkelerde ürünlerin tercih edilmesi söz konusuyken bir çok İslam ülkesinde helal gıda belgesine sahip olmayan gıda ürünlerinin satışı yasaktır. Dünya üzerinde yaşayan bir buçuk milyardan fazla insan yasadışı düşün üldüşün de bu ülkelere ihracat yapan firmalar için alınması zorunlu belgelerden biridir.

?slama göre yenilmesinde tüketilmesinde herhangi bir yasak getirilmemiş yiyecek veya içecek maddeleri için kullanılan bir terimdir. Helal gıda sertifikası verilirken iş yerinde kullanılan ekipmanlardan, üretim biçiminden, ürün içine konulan katkı maddelerinin muhteviyatından tutunda kesim biçimlerine kadar her türlü kontrol yapılıp hijyen kurallarının da tam olarak uygulanır olduğunun tespiti neticesinde düzenlenen belgedir.

Helal Gıda Belgesi Verilirken Aranılan Özellikler

Ürünün ham maddesi başta olmak üzere son aşamaya gelinene kadar kullanılan bütün maddelerin kontrolünün ve uygunluğunun, ve bu ham madde ve katkı maddelerinin de hazırlanış biçimi, elde etme yöntemlerinin İslami kurallara uygun olmasını gerektiren bir dizi bilir kişi incelemesinin ardından verilmektedir. Ayrıca iş yeri içerisinde ISO, HACCP gibi kalite standartlarının uygulanıyor olmasını, hijyen belgesi kurallarına tam anlamıyla riayet ediliyor olması da kontrol edilmektedir. Bu aşamaların ardında helal belgesi düzenleme aşamasına geçilir ve ambalaj biçimi, depolama koşulları gibi kriterler de dikkate alınmaktadır.

Helal Belgesi Verilmeyen Ürünler

Domuz ve domuzdan elde edilen ürünler içeren gıda ve katkı maddeleri

İslami usullere uygun olmayan şekilde yapılan kesim yöntemleri

Kesim işlemini gerçekleştiren insanların inanç ve dua biçimleri

Alkol içeren maddeler

Yenmesi yasaklanmış hayvan etlerinden elde edilen ürünler

Kandan elde edilen ürünler ve tabiî ki yukarıda zikrettiğimiz maddeleri direk veya dolaylı yollardan içeren gıda ürünleri de alamazlar.

Almak için bizimle iletişime geçilmesi halinde öncelikli olarak ürünlerinizle alakalı ön bilgi ve kullandışınız hammaddeler ve proses hakkında bilgi aldıktan sonra aramızda yapılacak sözleşmenin imzalanmasının ardından denetim tarihi için gün belirlenmesi, denetim işleminin gerçekleştirilmesi, düzeltilmesi gereken kısımların düzeltilmesi ve ardından ilgili ulema heyeti, teknik grubun onayının ardından helal gıda belgesi düzenlenerek tarafınıza teslim edilmektedir.

Comments are closed.