ISO 22000

ISO 22000 belgesi gıda üretimi yapan firmaların sağlık koşullarına uygun üretim yapabilmesini, gıda güvenliğinin korunması ve tüketici sağlığının korunması için oluşturulmuş standartlardır. Tüketici haklarının korunması, sağlıklı ürünler tüketmeleri, tükettikleri gıda ürününün sağlık koşullarına uygun olması üreticinin temel sorumluluğudur. Bu açıdan her gıda üreticisinin azami seviyede üretim koşullarının uygunluğuna dikkat etmesi gerekmektedir.  Gıda işletmesi içinde hijyen koşullarının istisnasız uygulanması. Üretilen ürünün uygun koşullarda muhafaza edilmesi. Sevkiyat koşullarının ürünün muhafaza edilmesi gereken şartlara uygun olması gibi temel standartlara sahip olması gerekir. Hem işveren hem de çalışanlar tarafından gıda güvenliği bilincinin oluşturulması şarttır.

ISO 22000 de tek sefere mahsus olarak yapılacak inceleme veya tek seferlik kaliteli ve uygun üretim şartlarının sağlanması yeterli olmamaktadır. Bütün sistemin üretimi yapılan her mamul için uygun standartları sağlayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bunun için oluşturulmuş kısa adı HACCP olarak bilinen Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları belirlenmesi sistemi ile prosesin bütününde kontrol sağlanması amaçlanmıştır. Artan tüketici bilinci ile artık bir çok insan tükettiği ürünün hangi koşullarda üretildiğinin kontrolünü sağlamak, ambalajı üzerinde Sağlık Bakanlığının izni ve varsa kalite belgesi amblemi görmek istemektedir. Ürünlerinizi bu standartlara uygun üretmeniz ve belgelendirmeniz tüketici gözünde itibarınızı arttır acak, Pazar payınızla beraber tercih nedeniniz olacaktır. Resmi kurumların standartlarına uygun hale geleceğiniz için denetimlerden başarı ile çıkmanız kolaylaşacaktır. Ayrıca üretim esnasında oluşabilecek sorunlarında önüne geçmiş olacaksınız.

iso 22000

ISO 22000

ISO 22000 NEDİR – NASIL ALINIR

Dünya genelinde standart üretim koşulları oluşturmak amacıyla 2005 yılında sistemleştirilen ISO 22000 ile bir gıda işletmecisinin ham maddeyi aldışı tedarikçiden, üretim yerinden, depolama alanından, sevkiyat ve son tüketiciye ulaşıncaya raf koşullarının uygunluğuna kadar bütün aşamaları kontrol altına alan gıda güvenliği sistemidir. Sistemin özelliği bütün bu bahsettiğimiz aşamaları izlenebilir hale getirir. Bu aşamalar esnasında ve geçiş aşamalarında oluşabilecek kritik tehlike noktalarının tespiti ve önlem alınması mantığı üzerine kurulmuştur.

Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi de ISO 22000 standartları baz alınarak oluşturulmuştur. Tam olarak talep edilmemesine karşılık belge harici bütün koşulların sağlanmış olmasına bakılmaktadır.Özellikle son dönemlerde artan sağlık sorunları ve bunların tetikleyici etkeni olarak tüketilen gıda ürünlerinin sorumlu tutulması gibi bir durum söz konusu olduğu için gıda üretim koşullarının elverişliliği, uygun koşullarda saklanması ve tüketimi gibi konular daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde yapılan çalışmalar ile de Avrupa standartlarına uyum sağlamak için üreticilere sorumluluklar yüklenmiştir.  gıda güvenliği yönetim sistemi ile gıda sektörünün bütün üretim aşamaları standartlara uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.

ISO 22000 Kimler Alabilir ?

Gıda işletmecileri, hayvansal ürün üretenler, nakliyeciler ( taşıma koşullarının uygunluğu açısından), satıcılar, toplu yemek üreten firmalar, gıda depoları, gıda üretim ekipmanları üretenler gibi direk gıda sektörünün içinde olanları  yanında alt sektörlerinde hizmet veren firmalar da  standartlarına uygun olmalıdır. Bu kapsamda gıda ve gıda ile temas eden madde üreticileri ile alt sektörlerde hizmet verenler iso 22000 belgesi alabilirler. İstenildiği takdirde tek başına kurulabilir ek olarak iso 9001 standartlarına gereksinim yoktur fakat talep halinde bütün sistem birlikte entegre edilebilir.

 

Comments are closed.