ISO Belgesi

ISO belgesi uluslararası standartlar organizasyonun düzenlemiş olduğu belgelere verilen halk arasındaki isimdir. Genel bir tanımlama olup alt paragraflara ayrılarak iso 9001 – 14001 kategorik uygulama alanları olan belgelerin genel adıdır. Tüm dünyada kalite standartlarının geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapan kuruluş faaliyetleri ile global sektörde kabul görmüş ve uygulama sahası bulmuştur.

Kuruluğun temel amacı tüm dünyada uygulanabilir standartlar oluşturmaktadır. Sektöre iş sahasına göre değişmeksizin tüm iş sahalarında kabul gören kalite yönetim sistemleri oluşturmaktır. Bu kapsamda yapılan faaliyetler yıllar içinde güncellenerek son halini almıştır. Temel amaç olarak bir kuruluğun bütün faaliyetlerinin, üretim sahası, pazarlama, hammadde temini, insan kaynakları gibi bütün aşamalarına standartlar getirir. Bu aşamalarda oluşabilecek zararları bertaraf eder. Kaliteyi arttırmak, müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartır. Bunun gibi prensipler etrafında yapılabileceklerin planlanması ve kontrol altına alınarak uygulanması amaçlar.

ISO belgesi sadece iş yeri kar amacı gütmez. Kar ve pazar payını arttırmanın yanında bir iş yerinin çevreye verdiği zararları bertaraf eder. Doğa dostu iş  sahası oluşturmak gibi amaçlarla, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlar. Daha bir çok alanda kalite standartları oluşturmaktadır.

iso belgesi başvurusu

ISO Belgesi Hakkında

ISO belgesi kapsamına giren bir dişer önemli konu ise gıda güvenliği ve sağlığı kalite yönetim sistemidir. Ülkemizde de özellikle son 40 yıl içerisinde artan köyden kente göç hikayesi artmıştır. şehirlerde artan nüfus, köylü nüfusunun azalmasından kaynaklanan doğal ürünlerdeki azalma. Ve şehirli halkın gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan gıda işletmeleri. Ambalajlı ürünler, açık satış yapan iş yerleri gibi farklı gıda sahaları bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Sadece ülkemize ait olmayan bu durum tüm dünyada gündem konusudur.

Bir gıda maddesinin üretim sahası, üretim aşamalarından kaynaklanabilecek sorunlar barındırır. Fiziksel ve biyolojik riskler, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede gıdanın depolanması. Tağınması dolap ömrü gibi konularda yaşanabilecek aksaklıklar insan sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu amaçla ISO belgeleri içerisinde gıda güvenliği ve sağlığı başlığı altında çalışma yapılmıştır. Gıda işletmeleri için özel standartlar belirlenmiş bu alanda ciddi çalışmalar yapılarak Haccp standartları oluşturulmuştur.

ISO Belgesi Nasıl Alınır 

ISO belgesi akredite kurumlardan alınabilir. Talep ettiğiniz belge türüne göre işlem aşamaları değişmektedir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi. ISO 14001 çevre yönetim sistemi veya iso 22000 gıda güvenliği kalite yönetim sistemi gibi. Talep edilen belge türüne göre yapılması gerekenler farklılık arz etmekle beraber ana başlangıç kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 standartları üzerine bina edildiğini söyleyebiliriz. Doğal olarak bir işletmenin 14001 standartlarını uygulamaya koyabilmesi için 9001 standartlarını da uyguluyor olması gereklidir. Zincirleme bir şekilde birbirlerine bağlı olan standartların birinin uygulanabilir olması bir üst sistemin uygulanıyor olmasını zorunlu kılmaktadır.

Talep edilen standart türüne göre işyerinin kapasitesinin belirlenmesi, çalışan sayısı, kullanılan makine ve dişer ekipmanların belirlenmesi, planlama yapılması, kalite departmanının oluşturulması, personel eğitimleri, hedeflerin belirlenmesi, dökümantasyon çalışması gibi temel prensiplerin oluşturulmasının ardından uygulama sahasına koyulması, denetlenmesi ve belgelendirilmesi süreçlerini kapsayan bir işlemler bütünüdür. ISO belgesi alınabilmesi için kısaca sistem aşamaları bunlardır.

Tabi tüm bu aşamalar belli bir süreci kapsamakta ve zaman ve maliyet gerektirmektedir. ilerleyen safhalarda ise ISO belgesi sisteminin temel amaçlarından biri olarak da harcanan zaman ve para kısa ve uzun vadede kalitenin artması, müşteri memnuniyetinin artması ve rekabet gücünüzün artıp sistem kayıplarının azalmasıyla fazlasıyla başvuru sürecindeki harcamaları karşılayacaktır.

Yönetim olarak ISO belgesi standartlarının uygulanmasına karar verdikten sonra bizlerle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Uzman personellerimizle sektör analizi, işyeri incelemesi, personel eğitimleri gibi konularda planlama yaparak sizlere yapılacaklar hakkında detaylı bilgi sunacaktır. Çok kısa vadede gerçekleşmemekle beraber fazlada uzun olmayan bir zaman içerisinde belgelendirme sürecine geçilebilir. Tam bir zaman veremememizin sebebi talepde bulunan işyerinin mevcut durumunun uygunluğu ile alakalıdır.

Çok fazla aksaklıkları olan bir işletme ile üst veya orta seviyede kalite yakalamış, kalite departmanı oluşturup çalışma yapmış iki işletmenin belgelendirme süreci aynı olmayacaktır. Bu yüzden süre ve maliyet analizi işletmenin fiziksel durumu incelendikten sonra belirlenecektir. Tüm süreç bizim kontrolümüzde ve ekip arkadaşlarımızın denetimi ile gerçekleşecek olup mümkün olan en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Comments are closed.