Diğer Belgeler

K1 Belgesi Devri

K1 belgesi devri yetki belgelerinin devir işlemini yapabilmek için Bakanlık tarafından bazı kurallar konulmuştur. Öncelikle belge devri işlemi için devri gerçekleştirmek isteyen Şahıs firması sahibi vergi mükellefi olmalıdır. Belgesini ancak anne, baba, kardeş, eş ve evladına devir edebilir. yada miras olarak kalabilir.
Bunun dışında eğer şirket sahibi olduğu belgeyi devir etmek isterse şirketi aktifi pasifiyle tamamen devretmek usulü ile devir yapabilir. Bunun dışında sadece yetki belgesi devri yapmak isteyen belge sahibi şahısların yetki belgelerini şirketlere devretmek istemeleri durumunda ise bazı koşullar ile belge devri mümkün olmaktadır.

yetki belgesi devir

K1 belgesi devri

K Belgesi Kimlere Devredilebilir

K1 belgesi devir işlemlerinde belgeyi devir alacak olan taraf hiç yetki belgesi yokmuş gibi belge hazırlığı yapmalıdır. İşin özünde yeni belge almak ile devir yapmak arasında pek de işlemsel açıdan fark yoktur.
Önemli olan bir dişer konu ise yetki belgesi aldıktan sonra belgeyi devir alan tarafın bir yİl içinde yetki belgesi alış şartlarını tamamlamasıdır. Yani mesela Şahıs adına olan yetki belgesini devir alan şirket bir yİl içinde 50 ton azami yüklü ağırlık şartını tamamlamalıdır. Tamamlamadığı takdirde yetki belgesi iptal edilir.

Çünkü Bakanl?K belge devrini bu koşul ile vermektedir. Yine devir Şahıstan belge devri alan Şahıs(evlat, eş, kardeş vs) yine bir yİl içinde 30 ton azami yüklü ağırlık şartını tamamlamalıdır. Tabi burada belirttiğimiz bütün konular tonaj şartı ile verilen belge türleri için geçerlidir. yani K1 belgesi gibi. K2 belgesi devrinde böyle bir tonaj vs. şartı yoktur. Tonaj şartı ile verilen belgelerde devralan mutlaka bir yİl içinde şartları tamamlamalıdır.
En çok karşılaştığımız sorular arasında yer alan şirket adına kayıtlı belgenin ortaklardan birine devir olup olmayacağıdır ki kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. şirketler adına olan belgelerin devir işlemleri hakkında yukarıda bilgi vermiştik.

Comments are closed.