Diğer Belgeler

K1 YETKİ BELGESİ HANGİ ?ARTLARLA ALINIR

K1 yetki belgesi ülkemizde taşımacılığa ait kullanılmakta olan çeşitli Yetki Belge türleri bulunmaktadır. Bunlar; A türü yetki belgeleri, B türü Yetki belgeleri, C türü yetki Belgeleri, D türü Yetki Belgeleri. F türü Yetki Belgeleri, G türü Yetki Belgeleri, H türü Yetki Belgeleri, K türü Yetki Belgelerle türü Yetki Belgeleri. M türü Yetki Belgeleri, N türü Yetki Belgeleri, P türü Yetki Belgeleri, R türü Yetki Belgeleri ve T türü yetki belgeleri olmak üzere çeşitlilik göstermektedirler.

Yukarıda adı geçen tüm yetki belge türleri mutlaka taşımacılıkla ilgili olarak araçlarda alınması gereken belge türleridir. Kimi Yetki belgeleri Yurt içi taşımacılığında kullanım için alınırken Kimileri yurt dışı taşıma işi yapan araçlara özel alınmaktadır. Genelde 3,5 ton altındaki araçlar içinde alınmış olan ve sadece il sınırlarındaki taşıma hizmetlerini yapan araçlar için alınan yıldızlı (*) araç yetki belgeleri de bulunmaktadır.

Bu yazı mda sizlere en yaygın olarak kullanılan K türü Yetki belgesinin K1, K2  ve K3 olarak ayrılan tiplerinden, K1 Belgesi ni tanıtmaya çalışacağım.

K1 Yetki Belgesini; Ticari amaçla taşıma hizmeti yapacak olan kişiler ya da firmalar almalıdır. şahsi olarak K1 Yetki Belgesi’ne başvuru yapan kişilerde aranan özellik 30 ton ve üzeri ağırlığına sahip araçlarının bulunup bulunmaması olacaktır.

K1 Yetki Belgesi’ne başvuru yapacak olan firmalarda aranacak olan özellik ise firma üzerine kayıtlı olan aracın en az 110 tonluk bir ağırlığa sahip olmasıdır.

Tüzel kişi şirketlerinde aranacak olan bir dişer özellik ise şirket sermayelerinin en az 10.000TL civarında olması şartıdır.

Comments are closed.