Diğer Belgeler

K1 YETKİ BELGESİ

K yetki Belgesi ne kadar bilinse de gerçekte kendi arasında 3 farklı amaca hitap edecek şekilde K1, K2 ve K3 olmak üzere değişiklik göstermektedir

K1 Belgesi; belirli bir zaman tarifesi olsun veya olmasın hiç fark etmeden eşya, yük, mal, mamul, yarı mamul, ham madde, toprak, sebze. Veya aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyin taşınmasından dolayı para kazanma amacı güdülen araçlarda mutlaka olması gereken belgedir. Bu araçların amacı getir götür işi yaparak taşıma hizmetinden dolayı aradaki kişilerden ödeme alan araçlardır. Bu araçlar ister Şahıs üzerine kayıtlı olsun istenirse de tüzel kişiliklere ait olan firmaların adına olsun hiç fark etmez. Burada önemli olan Şahıs üzerine kayıtlı olan taşıma aracının ağırlığının en az 30 ton’luk bir araç olmasıdır. Aracın yükü bu ağırlıktan az ise K1 Yetki Belgesine başvuru yapılamayacağından K1 Yetki Belgesi alınamayacağı için taşıma hizmeti Ticari olarak yapılamayacaktır. Bu nedenle öncelikle şahısların araçları üzerinden para kazanmaları için ellerinde mutlaka en başta bir 30 ton üzerinde araç bulunması şarttır.

Taşıma işinden para kazanma düşün cesi tüzel bir kişilişe sahip; kooperatif olsun. Anonim şirketi olsun, Limited şirketi olsun ya da Kolektif şirket olsun fark etmez. Burada önemli olan 2 durum vardı birincisi kayıtlı olan aracın toplam yükünün 110 tonluk bir ağırlıktan fazla olmasıdır. Diğer bir önemli durumda şirketin sermaye oranı en az 10.000 TL ‘ ye sahip olmasıdır.

Bu iki durum gerçekleştiğinde tüzel kişilişe sahip tüm firmalar ellerindeki araçları için K1 Belgesine başvurarak taşıma hizmetinden dolayı para kazanmaya başlayabilirler.

Comments are closed.