Diğer Belgeler

K2 Belgesi Yenileme İçin Gerekli Evraklar

K2 belgesi yenileme için gerekli evraklar

  1. Ruhsat fotokopileri
  2. İmza sirküleri
  3. Vergi levhası fotokopisi
  4. Nüfus cüzdan fotokopisi
  5. şirketler için en son temsil ilzamı gösteren ticaret sicil gazetesi
  6. Yenileme işlemleri esnasında form talep edilmez.
K2 belgesi yenileme fiyatı

K2 belgesi yenileme için gerekli evraklar

K2 BELGESİ YENİLEME EVRAKLARI NA EK OLARAK

K2 Belgesi yenileme işlemleri için şirketlerden şirket bünyesinde herhangi bir bildirilmeyen değişikliğin yapılıp yapılmadığına bakılır. 30/06/2010 tarihinde bakanlık yayımladışı genelge ile şirket bünyesinde yapılacak adres-unvan-temsil-sermaye-vergi dairesi gibi değişikliklerin bakanlığıa bildirilmesini şart koşmuştur. Dolayısıyla bildirilmeyen her değişiklik için 475TL idari para cezası kesilmekte ve bu ceza ücretlerinin ödenmesinden sonra K2 belge yenileme işlemleri yapılmaktadır. Sonuç olarak öncelikle cezai işlem gerektirecek herhangi bir bildirilmeyen değişikliğin olup olmadığına bakılması ve akabinde de yenileme işlemlerine devam edilmesi söz konusudur. O yüzden sizlerden öncelikle ticaret sicil numaranızı isteyip gerekli incelmeleri yaptıktan sonra evrak talep ediyoruz.

Comments are closed.