Kalite Belgelendirme Hizmeti

Üründen sisteme, personelden hizmete veya muayeneye kadar birçok faaliyetin belli bir standart ya da teknik düzenlemeye uygun olduğunun bağımsız bir üçüncü taraf kurum ya da kuruluştan denetlenerek, onaylanması sürecine kalite belgelendirme denilmektedir. Belgelendirme sürecinde belgelendirilecek kuruluşun yönetim sistemlerinin belirlenen şartlara uygunluğu, belirlenmiş olan hedef ve kurallara sürekli uyacak şekilde sürdürülebilir olduğu ve etkin olarak uygulandığı denetlenir.

Bir işletmenin ürün, hizmet ya da sistemlerinin belgelendirilmiş olması tüketicilere yani müşterilere karşı güven yaratarak, firmaya da değer katar.

International Organization for Standardization (Uluslararası Standard Organizasyonu) harflerinin kısaltması olan ISO uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak üzere 1947 yılında kurulmuştur. Farklı ülkelerde ya da bölgelerde de farklı standartlar çoğu zaman ticaret için bir teknik engel durumundadır. ISO tarafından geliştirilen tüm uluslararası standartlar bu tarz teknik engellerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ISO’nun temsilcisidir.

ISO Standartları Nelerdir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İşletmelerin kalite yönetim sistemlerini kurması sırasında uygulaması gereken şartları ve kuralların tanımlandığı, belgelendirme için denetime tabi olunan belgenin adıdır. ISO 9001, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilir. En son 2015 senesinde revize gören bu standart ISO 9001:2015 olarak anılmaktadır.

Bu standart kurumsallaşmak isteyen firmalar için en temel faaliyetlerin başında gelmektedir.

OHSAS 18001 Entegre Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 standartları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ile birlikte uyumlu tasarlanmış bir standarttır. Amacı; çevre, kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetim sistemlerinin entegre edilerek, eş zamanlı olarak uygulanmasına dayanır.

ISO 45001 standartı, işyerinde çalışan kişilerin sağlıkları ve güvenliklerini etkileyecek uygulamaların sistematik olarak kontrol edilmesini temel almaktadır.

ISO 22000 (HACCP) Gıda Güvenlik Sistemi

Bu belge, gıda üretimi yapan işletmelerin ürünlerini sağlık koşullarına uygun olarak üretim yapmaları, gıda güvenliğinin ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik oluşturulmuş bir standarttır. ISO 22000 uluslararası bir standart olup, tüm dünyada aynı kurallar geçerlidir. HACCP ise ülkelere göre farklılık gösteren yerelleşmiş bir standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi

Firmaların faaliyetleri sırasında çevre etkilerini de dikkate alarak, çevreye verdikleri ya da verebilecekleri zararların azaltılması, mümkünse de ortadan kaldırılmasına yönelik bir standarttır ISO 14001 ürün değil sistem standardıdır. Ne üretildiğine değil, nasıl üretildiği ile ilgilenir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi

Bu standart, işletmelerin varlığı olan bilginin yönetilmesi ve korunmasına yönelik bir standarttır. Bu belge, ticari kuruluşlardan kamu kuruluşlarına ya da sivil toplum kuruluşlarına kadar çok geniş bir alanı kapsar. Bu sistem risk analiz, risk değerlendirme, risk derecelendirme, risk yönetimi, işleme ve uygulanabilirlik süreçlerine dayanır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi

Bu standart, müşteri şikâyetlerinin ve memnuniyetinin yönetimine yönelik düzenlenmiştir. İşletmelerin müşteri şikâyetlerinin alınmasından kaydedilmesi ve değerlendirilmesi süreçleri yanı sıra bunların ilgili sorumlulara aktarılması ve gerekenlerin yapılması aşamalarını da kapsar. Standart ayrıca tüm bu kayıtların tutulması, standarttın sürdürülebildiğinin sağlanması süreçlerini de içerir.

ISO 13485 Medikal Kalite Sistemi

ISO 9001 standartı temel alınarak oluşturulmuş bu standart tıbbi cihazlara özel şartlar içerir. Amacı, kalite yönetim sistemi ile uyumlaştırılmış tıbbi cihaz standartları sistemi oluşturulmasıdır. ISO 13485:2003 bu standardın son versiyonudur.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

İşletmelerin, enerji etkinlikleri ve enerji tüketimlerinin iyileştirilmesi ile ilgili bir standarttır. Bu standart istenilirse bağımsız olarak uygulanabilindiği gibi istenildiği durumda da mevcut kalite yönetim sistemine de entegre edilebilir.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Sistemi

QS 9000 standartı, ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin otomotiv sektörü gereksinimleri göz önüne alınarak uyarlanmış ve geliştirilmiş halidir. Bu standart Chrysler, Ford Motor ve General Motor gibi büyük otomotiv şirketleri tarafından geliştirilmiştir. ISO 16949 ise otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına göre detaylandırılmış teknik spesifikasyonlardan oluşmuştur.

Belgelendirme Sürecinde Neden Profesyonel Firmalarla Çalışılmalıdır?

Tüm standartlar çok detaylı hazırlanarak kapsadığı alanda açık kapı bırakmadan düzenlenmiştir. Standardın entegre edilmesi, uygulaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için emek, zaman ve çaba gerekmektedir. Ayrıca standartlardaki bazı terimlerin anlaşılması zor olup, spesifik uzmanlıklar gerektirmektedir.

Profesyonel firmalar, sizin adınıza zaman alacak detaylı ve bu işlemi kısa sürede hallederek, belgenin kolaylıkla alınmasını sağlamaktadır. Bu şekilde de firmaların bu süreç için elemen istihdam etme gibi bir maliyetleri de olmayacaktır.

Belgelendirme hizmetlerinde süreklilik önemlidir. Sadece denetim sırasında değil ara denetimlerle de işletmelerin sürekliliği ölçülmektedir. Standartları karşılamayan işletmelerin belgelerinin askıya alınması kadar birçok olumsuz sonuç olabilir.

Profesyonel kalite belgelendirme firmaları, hem sistemin kurulması hem de sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayan önemli destek unsurlarıdır. Yılmaz Danışmanlık olarak firmanızın yüksek rekabet şartlarında başarılı olması ve müşterilerinizin gözünde güven ve değer kazanması için kalite belgelendirme hizmetlerinde destek sağlıyoruz.

İhtiyacınız olan belgelendirme hizmetinde uzmanlığımızı sunarak, sürecin hızlı ve uygun maliyetli işlemesini sağlıyoruz. Eğer belge almak ya da yenilemek istiyorsanız bizi aramanız yeterli olacaktır.