Diğer Belgeler

Kalite Belgeleri Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kalite belgeleri her ülkenin kendi akreditasyon kurumu vardır. Türkiye’nin Akreditasyon Kurumu,TÜRKAK’dır. Kamu ihalesine girecek ve ISO Belgesi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001 gibi ISO yönetim sistemleri) almak isteyen firmaların dikkat etmesi gereken en önemli husus, alacakları ISO belgesinde TÜRKAK logosu olup olmadığıdır. Eğer ISO belgesinde TÜRKAK logosu var ise aldıkları ISO Belgesi, TÜRKAK’dan akreditedir ve ihalelerde kullanılabilir.

Kalite belgeleri alacakların dikkat edecekleri dişer hususta belgelerinin geçerlik tarihini yitirmemiş belge olması gerekmektedir. Şayet belgelendirme kurumu yıllık periyodik şekilde gözetim denetimi yapmıyor ise muhtemelen belgeler, günceliğini yitirmiş demektir.

Kalite belgesinin üzerinde firmanızın tam adı ve adresinin güncel ticaret sicilinizdeki unvan ve adreslerle uyumlu olmasıdır. Eğer uyumlu değilse bu konuda Belgelendirme Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz ve belgenizin güncelliği sağlayabilirsiniz.

Kalite belgeleri ile ihaleye girecek firmaların dikkat etmesi gereken bir dişer husus da, ihale konusu ile belgelerinin üzerindeki kapsamın birbirine uygun olmasıdır. Örneğin bilgisayar alımı, montajı ve montaj sonrası teknik servis hizmeti isteniyor ise belgenizin üzerinde de bu ibarelerin olması gerekir. Eğer belgenizin üzerinde bilgisayar satışı yazıyor ve montaj ve teknik servis hizmeti ibareleri yer almıyor ise mevcut kalite belgeniz ile o ihaleye giremezsiniz.

  • Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır?

Marka tescil işlemlerinin başlatılabilmesi için başvuru yapılmak istenilen marka ismi için ön inceleme yapılması gerekmektedir. Bu inceleme işlemleri uzmanlaşmış vekiller ile yapılmalı ve her ay gerçekleşen yeni başvuruların taranarak geçmişte markalaşmış dişer kuruluşlar ın kırk beş sınıf üzerinden müsaitlik durumları kontrol edilmelidir. Tescil edilebilirlik kontrolü olan ön araştırma adı verilen bu işlem yapılmadığı takdirde ileri ki zamanlarda oluşabilecek ve başka isim hakkı sahiplerinden gelecek itirazlar ile marka tescil süreciniz sonlandırılabilir.

Ön araştırma süreçlerinin tamamlanması ve olumlu sonuçlanması durumunda marka başvurusu için gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Marka Şahıs ya da Şahıslar için alınacaksa tescil başvurusu için gerekli evraklar sırasıyla başvuru yapan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası ile Türk Patent Enstitüsüne kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacak ise marka vekaletnamesi gereklidir. Eğer ortak bir marka ise tescil işlemi için gerekli evraklara ek olarak vekaletname üzerine tüm şirket ortaklarının imzası gereklidir. Marka bir logo veya işaret içeriyorsa bir örneği dokümanlara eklenmelidir.

Bir şirket, kurum veya bunların bir arada olacağı bir başvuru gerçekleştirilecek ise bu şirket veya kurumun yetkili ataması gerekmektedir. Marka tescili için gerekli evraklara; atanmış olan yetkili kiğinin imzalanmış vekaletname, şirketin merkezini gösteren ticaret sicil evrağı, vergi numarası, vergi dairesi ismi ve şirket faaliyet belgesi örneği olması gereklidir.

  • Yol Belgesi Nasıl Alınır?

Yol belgesi, İstanbul sınırları içinde faaliyet gösteren servis ve personel taşımacılığı araçları ile turizm sektörüne hizmet veren araçlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalışma izin belgesidir.Turizm taşımacılık sektöründe çalışan araçlara yol belgesi için güzergah izin belgesi düzenlenir. Bunun için aracın sigorta poliçesi, D2 belgesi ile olan sözleşmesi, araç sahibinin faaliyet belgesi (iştigali alanında turizm taşımacılık ibaresi olmalıdır) gereklidir. Bu evraklar ile başvuru yapılıp yaklağık iki iş günü içerisinde güzergah izin belgesi işlemleri tamamlanır.

Personel ve okul servisi yol belgesi işi yapan firmaların yol belgesi işlemleri biraz daha farklı prosedürlere bağlıdır. Bu firma veya Şahıslar, öncelikle belediyeden yetki belgesi alırlar. İlk işe başlangıç tarihleri ve faaliyet süreleri göz önünde tutularak belirli bir tarihten önce faaliyete başlamış olanlar ücret ödemeden, dişer firmalar ve bu işe yeni başlayacak olanlar ise ücretli olarak yetki belgesi aldıktan sonra çalışmaya başlayabilirler.Yol belgesi alması gereken araçları kullanacak şoförlerin, çalışma izin belgesi olarak şoför kartı almaları gereklidir. SRC belgesinin muadili olan bu belge olmadan yol belgeli çalışan araçlar kullanılamaz. Belge müracaatı bazı şartlara başlanmıştır. E sınıfı ehliyeti olanların en az 3 yıl, B sınıfı ehliyeti olanların en az 5 yıl önce ehliyet sahibi olmuş olmaları gereklidir.

  • CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE belgesi Avrupa Birliği’nin yeni yaklağım direktifleri kapsamında uyulması mecburi olan ürünlere koyulan bir işarettir. Kalite belgeleri kapsamına giren ve Avrupa Birliği üye ülkelerin piyasasına sunulacak bu ürünlerde bu işaret zorunludur. Ürünlerin Avrupa piyasalarında serbestçe dolaşabilmeleri için bir nevi sahip olmaları gereken bir pasaport gibi düşün ülebilir. CE işareti kısaca İngilizce ifade olarak anlamı, “Conformite European” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş ve Türkçe, “Avrupa Standartlarına Uygunluk” anlamına gelmektedir.

Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu belgeyi alması için çeşitli alternatifler sunulmuştur.

Düşük riskli ürünler: Birçok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Yüksek riskli ürünler: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin mutlaka onaylanmış kuruluşlar tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluğun incelemesi sonucunda üretici CE belgesi alarak, işaretini ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili kararname koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir