Diğer Belgeler

Kalite Belgeleri Neden Gereklidir?

Kalite belgeleri, bir mal veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılayabilme, beklentilere cevap verebilme yeteneğidir.Kalite kavramının içerişi belirlenirken, farklı referanslarda değişik tanımlarla karşılaşırız. Bazı referanslarda kalitenin içerişine ilişkin kimi yanları ön plana çıkaracak biçimde, “kullanıma uygunluk”, “amaca uygunluk”, veya “müşterilerin tatmini”, ya da ”isteklere uygunluk” şeklinde tanımlara rastlarız. Bu tanımların eksik ve tek yanlılıkları dikkate alındışı zaman, “Kalite Sözlüğü” standardının verdiği aşağıdaki tanım esas alınmalıdır:

“Kalite, bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan, özelliklerin toplamı.”

Diğer tanımların aksine bu tanım, kaliteye ilişkin özelliklerin ya da niteliklerin (karakteristiklerin) somut bütünlüğünden yola çıktığı için, açıklayıcı gücü daha yüksektir.
Kalitenin bu geniş tanımını dikkate aldışımızda, üretilen ürünler ve yerine getirilen hizmetlerin kalitesi, tasarımdan üretime, servisten bakım-onarıma kadar, ortaya çıkan her yeni durumdan etkilenir. Bu süreç içinde ihtiyaçlar, önceden belirlenmiş kriterlerden de yararlanarak, yeni teknik özellikler olarak ürüne ve hizmetlere aktarılır.
Kalite kriterleri, ürün ve hizmetlerin kullanışlı, güvenli, her yerde ve her zaman bulunabilen, bakımı ve onarımı yapılabilen, yararlılığı ve verimliği yüksek olan, insanın yanı sıra doğal çevreye ilişkin durumları da kapsayabilir.

Kalite belgeleri, organizasyonun müşteri taleplerini karşılayabilme ve beklentilerinin üzerine çıkabilme konularında becerilerini ortaya koyar.

 

 • ISO Belgesi Nedir?

Günümüzde işletmelerin kurumsallaşmasının en önemli göstergelerinden birisi olarak iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmak gösterilmektedir. İşletmelerin pek çoğu kurumsallaşma için harekete geçmekte, bu yolda vakit ve finans ayırarak ciddi bir emek vermektedir. Bütün işletmelerin kendine göre plan, program ve stratejilere sahip olduğu bilinmektedir. Kurum / kuruluşlar ın her birinin işleyen bir yapılarının olduğu ancak bu yapının çokta sistematik olmadığı görülmektedir.ISO (International Organization of Standardization), uluslararası standartlar teİkilatının İngilizce kısaltmasıdır. ISO belgesi, elektrik ve elektronik konuları dışında bütün sektörleri kapsayan ISO’nunuluslararası standartlarının sağlanması durumunda verilir. Teİkilat, 23 Şubat 1947 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde çalışmalarına başlamıştır. Bugün kuruluğun 196 üyesi bulunmaktadır. Türkiye ise ISO teİkilatına TSE aracıyla 26 Mayıs 1955 yılında üye olmuştur.

Standart veya Standardizasyon; üretimde, hizmette, yönetimde, ölçme ve değerlendirmede birörneklik demektir. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan belge ve dokümanlara ise standart denir.

Gelelim asıl konumuz olan uluslararası standartlar teİkilatının ne yaptığına. Farklı ülkeler, farklı teknolojilere sahip olmuştur. Oluşan bu farklılıklar üretilen ürünün veya hizmet edilen sektörün farklı kalite anlayışlar ına sebep oluyordu. Bu farklılıkları gidermek, dünyanın her yerinde müşteri aynı kaliteyi almak için ISO belgesi devreye girdi.

 • ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, dünya genelinde 180 ülkede, bir milyonun üzerinde organizasyonu belgelendirmiş, dünyanın en bilinen kalite yönetim sistemi standardıdır.Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluğu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandışı bir yönetim modelidir.Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem şartlarını belirler.ISO9001 standardı, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan 9000 standart serisinden uygunluk değerlendirmesi amacı ile kullanılabilecek tek standarttır. ISO 9001 aynı zamanda, ISO 13485 (medikal cihazlar), TS 16949 (otomotiv), AS/EN 9100 (havacılık ve uzay) gibi sektöre özel standartların ve çok yaygın kullanılan OHSAS 18001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri standartlarının da temelini oluşturur.ISO 9001’in içerişi şunlar dır:

 • Kalite yönetim sistemi (Genel şartlar, kalite el kitabı gibi)
 • Yönetim sorumluluğu (müşteri odaklılığı, kalite politikası gibi)
 • Kaynak yönetimi (altyapı, kalite ve yönetimi kaynaklarının sağlanması)
 • Ürün hizmet geliştirme( üretim süreçlerinin planlanması, tasarımı ve geliştirilmesi gibi)
 • Ölçme, analiz ve iyileştirme( ürünün veya hizmetin genel izlenmesi ve ölçülmesi, test aşamaları gibi)

ISO 22000 Belgesi Ne İşe Yarar?

ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi; güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacı ile düzgün işleyen bir sistemin oluşturulmasını, gıdada tüketim anında veya tüketici tarafından kullanıldışında gıda kaynaklı tehlikelerin tespit edilmesi ve önlenmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.ISO 22000 (HACCP) belgesi tüm gıda zinciri içinde ekipman, paketleme malzemesi, temizlik maddeleri, katkı ve bileşen imalatçıları gibi ilişkili kurumları da kapsayan, uluslararası bir standarttır.

 • Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılar,
 • Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanmasını destekler,
 • Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması sağlar,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirir,
 • Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar,
 • Ürün güvenlik problemlerini önler,
 • şirketinize, uluslararası kabul görmüş yöntemleri kazandırır,
 • Tedarikçi ve hissedarlarınızın tehlike tetkiklerinize güvenmelerini sağlar,
 • Bu tehlike tetkiklerini tedarik zinciriniz boyunca uygular,
 • Hesap verebilirlik ve sorumluluklara şeffaflık kazandırır,
 • Etkin kalması için sistemleri sürekli olarak geliştirip günceller.

Kimler uygulayabilir?

 • Gıda üreticileri, gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
 • Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar ,
 • Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar ,
 • Servis sağlayıcı kuruluşlar , (Haşere mücadele, vb)
 • Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar ,
 • Ekipman, temizlik malzemeleri ve dişer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri vb.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir