OHSAS 18001

Ohsas 18001  İşçi güvenliği sağlığı yönetim sistemi.

Kalite yönetim sistemi ve çevre güvenliği sistemleri geliğirken aynı zamanda işletmelerde iş sağlığı, iİçi güvenliği konularını da ön plana çıkartmış ve bu konuyla alakalı ayrı bir standart hazırlanması ihtiyacı doğmuştur Avrupa Birliği uyum standartları çerçevesinde ayrı bir önem arz eden iş ve işçi güvenliği konusu üzerinde fazlaca durulan konulardan biri olmuştur.

Ülkemizde en çok karşılaşılan iş ve iş gücü kayıplarının temel nedeni işyerlerinde güvenlik konularına dikkat edilmemesi önlem alınmaması ve buna bağlı yaralanmaların ve hatta can kayıplarının yaşanmasıdır. Firmaların başarı ya ulaşabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için elindeki iş gücünün korunması ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması ve standartların uygulanması gerekmektedir.  firmaların ürün ve hizmet kalitesini yükseltme amacından daha çok iİçi güvenliği konusuyla alakalıdır.

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmanızda veya faaliyet gösterdiğiniz herhangi bir alanda bulunan personel veya herhangi birinin can ve mal güvenliğini ön plana çıkaran sisteme verilen addır. İşçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile çok daha güven içinde bir iş ortamı sağlayabilirsiniz. Can sağlığı her şeyden önemlidir. İşçilerinizin ve iş yerinizin güvenliğini mutlaka kontrol altında tutunuz.

ohsas 18001 ISO belgesi

ohsas 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Genel şartlar. Belge genel şartlar hakkında bilgi sahibi olunuz. Genel şartlar hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmuştur.

 • ISO 18001 ohsas şartları
 • Uygulama için planlama yapılması
 • İşyeri analizinin yapılması
 • Düzenleyici faaliyetlerin yürürlüğe konularak denetlenmesi
 • Gözden geçirme ile denetleme

OHSAS 18001 DANIŞMANLIK AŞAMALARI

 1. Firmanın genel durumuna göre analizin yapılması
 2. şirketin sahip olması gereken yasal şartların belirlenmesi
 3. İdareci ve çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi
 4. Dökümantasyon çalışmasının yapılması
 5. Dökümana dökülen sistemin uygulanmaya konulması
 6. Belgelendirme için gözden geçirme ve başvuru işlemi

ISO 9001 belgesi

Comments are closed.