Diğer Belgeler

Rusya Federasyonu EAC Belgesi

Rusya Federasyonu EAC Belgesi daha önceden verilmiş olan gost belgelerinin 15/03/2015 tarihine kadar geçerli olmasını bu tarihten sonra ihrac? yapılacak her ürün için alınmasını zorunlu tutmuştur. Bu tarihe kadar rusya federasyonuna ihracat yapmamış firmaların ise şu anda ihracat yapabilmeleri için mutlaka alması gerekmektedir. Bahsi geçen belge 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık süre ile verilmektedir. Ülkemizde 15/10/2014 tarihi itibari ile yürürlüğe giren eac belgesi bu tarihten beri gümrüklerde sorulmaktadır.

rusya federasyonu eac belgesi

EAC BELGESİ

Avrasya Ekonomik Topluluğunu (18 Kasım 2010) kuran Rusya, Belarus Ve Kazakistan devletlerinin almış oldukları karar neticesinde gıda ürünleri, hafif sanayi ürünlerinde tek tip belge uygulamasına geçilmesi kararı ile  uygulanmaya başlanmıştır. Ürünlerinizin alınan kararlar doğrultusunda teknik düzenlemelere uygunluğu, uygunluk beyanı, uygunluk sertifikası şeklinde iki farklı biçimde doğrulanarak işleme girer. Uygunluk sertifikası onay alacak ürünün belgelendirme birimi tarafından doğrulanması üzere verilen belgedir. Uygunluk beyanı ise üretici firmanın bu ürünün gümrük birliği teknik düzenleme kararlarına uygun olduğuna dair yapmış olduğu beyanı içeren belgedir.

eac belgesi

Ayrıca daha önceden verilmiş olan hijyen sertifikası yerine devlet tescil belgesi / sağlık belgesi düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda Gümrük birliği içine giren tüm ülkelerde üretici ve satıcıların ki tabi bu başlamda bu ülkelere ihracat yapan firmaları da ilgilendirmekte su içeren ürünler, gıda ürünleri, kozmetik, dezenfektanlar, ev kimyasalları, insan sağlığını etkileyebilecek kimyasal maddeler, ayrıca su ar?tma cihazları, gıda ile temas eden ürünler için sağlık belgesi alınması zorunlu hale getirilmiştir. Bu işlemi ilgili devletlerdeki resmi kurumlar veya akredite kuruluşlar gerçekleştireceklerdir. EAC belgesi kayıt işlemleri gerçekleştirilirken yukarıda bahsettiğimiz ürünler için sağlık belgesi kaydı yapılmadan kayıt işlemleri gerçekleştirilemez.

Comments are closed.