Diğer Belgeler

Tescil Belgeleri Nasıl Alınır?

Tescil begeleri işlemi bir buluş, mal ya da markanın özgünlüğünü temsil eden oldukça önemli bir aidiyet belgesidir. Tescil belgesi herhangi bir kiğinin ya da kurumun adına tescil edilecek buluş. Marka ya da yeni bir teknik için bunun korunması ve haklarının tanıması için bir koruma patenti ya da sinai mülkiyet olarak da adlandırılabilir. Tescil belgeleri tescil edilecek ürün için . Veya markanın, tasarımın ya da yönetimin tamamı için alınabileceği gibi bir kısımı için de alınarak kısmi tescil işlemi de yapılabilir. Örneğin bir buluş patentle korunuyorsa ve kendine has orijinallik, görsel özellik, endüstriyel tasarım ve estetik görünüm taşıyorsa. Ait olduğu sektör ve pazara çıkarıldışında tüketici tarafından tanınması ve ayırt edilmesi için alınan bu tescil belgesi marka koruması olarak da isimlendirilebilir.

Patentli herhangi bir hakkın, buluşun ya da ürünün alınıp satılabilmesi ya da kiraya verilebilmesi mümkün olmakla birlikte. Patent alınan ve tescil edilen ürünler alındıkları ülkeler için de hak sahipliği doğururken, başka ülkeden patent alınan ülkeye ithal edilen aynı isimli ürünlerin hak sahibi tarafından ithalinin durdurulması hakkı da vardır. Tescil belgesi alınabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne bizzat ya da bu hizmeti sağlayan danışmanlık şirketleri tarafından yapılan başvurular sayesinde. Marka 10 yıl süreyle koruma altına alınmakla birlikte, 10 yılın sonunda bu sürenin tekrar uzatılması mümkündür. Uzmanlar tarafından incelenen başvurular patent için uygun bulunduğu takdirde geçerli olarak. İlk onaydan geçse de ilk bir yıl süresince, bu duruma itiraz hakkı olduğundan tam patent tescili bir yıl sonra alınabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 etkin bir standart ve kalite yönetim sisteminin ifade edildiği bir belge olmakla birlikte. Herhangi bir kuruluğun bu standartları sağladışı takdirde ISO 9001 belgesi alabilmesi mümkündür. Kuruluşa verilen bu belge kuruluğun ürettiği ürün ve sağladışı standartlar bakımından. Uluslararası bir standarda ulaşmış olduğu anlamına gelmektedir. ISO 9001 belgesi bu konuda devlet tarafından yetkili belgelendirme kuruluşlar ı tarafından verilirken, bu kalite belgesini almak isteyen firma öncelikle herhangi bir belgelendirme kuruluğuyla irtibat kurarak konuyla ilgili Kalite Yönetim Sistemi bilgilendirmesi aldıktan sonra firmada en az üç aylık Kalite Yönetim Sistemi uygulaması başlatır.

Bu uygulama sonucunda üç aylık sürenin bitiminde belgelendirme kuruluğunun bu yönde uluslararası yetkiye sahip denetçileri tarafından firmada gerekli denetim yapılır. Bu denetimin tarihi firmaya önceden bildirilmekle birlikte. Denetimin sona ermesinin ardından denetçiler tarafından hazırlanan raporda herhangi bir eksiklik varsa bu eksikliklerin giderilmesinden sonra. Raporda herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde de en ivedi şekilde ISO 9001 belgesi verilmesi sağlanmaktadır. ISO 9001 belgesiyle alakalı belirlenen standartlar belli periyotlar halinde değişmekle birlikte, belge başvuruları sırasında belgelendirme kuruluşlar ı tarafından gerekli değişiklik bilgileri firmalara bildirilmektedir.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 belgesi firmalar ve çevre arasında iletişim ve çeşitli başlar gibi olumlu bir denge sağlanabilmesi adına geliştirilen bir belge olmasının yanında ISO 14001 belgesi verilirken amaçlanan husus çevre yönetimi konusunda standartlara uyulması ve bu sayede dünyadaki yaşama olumlu etkiler yapılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Çevre ve insan arasındaki ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulması ve bu yönde belli standartlar sağlanması da oldukça önemlidir. ISO 14001 belgesi için zaman zaman revizyonlar yapılmakta. Yapılan bu revizyonlarla da hız la değişen ve gelişmekte olan şartlara uyum sağlanması amaçlanırken kısa sürede firmaların bu şartlara uygun hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Son revizyon 2015 yılında yapılmakla birlikte firmaların faaliyet alalındaki iilerin çevreye zarar vermeden ve doğal akışı değiştirmeden yapmaları da çok önemlidir. ISO 14001 belgesine başvuran firmaların tamamı sadece ticari amaçla bu başvuruları yapmıyorken. Bu konuda sosyal sorumluluk kapsamında kendini ispatlamak. Ve bu konuda belli bir aşamaya ulaşmak isteyen kuruluşlar a da gerekli şartları sağlamaları halinde ISO 9001 belgesi verilmektedir. Firmaların kişisel performanslarını değerlendirmek için başvuru yaptıkları bu belgeler. Firmaların tek başına kişisel gayretlerinin yeterli olmadığı durumlarda bütünleşmiş yönetsel yönetim sistemi ve yapısal mevzuatlarının da standarda entegre edilmesiyle de sağlamaktadır.

OHSAS 18001 Belgesi Nasıl Alınır?

OHSAS 18001 belgesi kısa adı BSI olan İngiltere Standartlar Enstitüsü (British StandartsInstitute) tarafından yayınlanmış olan ve kısaca “İş Sağlığı ve Güvenliği Standartıdır. Son dönemde OHSAS 18001 belgesi yerine ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standartı yayınlandışını da belirtmekte fayda bulunmaktadır. Bu belgeyi alabilmek için yapılan başvurular. Firmalarda oluşabilecek olası risk potansiyellerinin detaylı bir haritasını çıkararak. İş kazası, meslek hastalıkları. Yangın gibi konularda yapılan detaylı incelemeler sonucunda öncelikle bu durumların hiç yaşanmaması. Yaşanması durumunda da bu durumlara tam anlamıyla hazır olunması için gereken planlamanın yapılmasını amaçlamaktadır.

OHSAS 18001 belgesi genel anlamda iş sağlığı ve güvenliği için olması gereken standartların sağlanması için önemli bir belge olsa da ISO 14001 ve ISO 9001 belgesiyle de tam anlamıyla bir bütünlük sağladışı da söylenebilir. OHSAS 18001 belgesi verilirken yapılan çalışmalarda firmalardaki insan gücünün iş sağlığı ve güvenliği. Ve olası kaza durumları için tam teşekküllü olarak eşitilmesi de önemli bir ayrıntı olarak göze çarparken, kişilere bu bilincin verilmesi, emniyetin sağlanması ve iş güvenliğinin kesintisiz olarak gündemde kalması hedeflemesi de oldukça önemlidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir