Diğer Belgeler

Tescil Belgesi Standartları Nelerdir?

Tescil belgesi çeşitleri aşağıdaki gibidir.

 • Patent Tescil Belgesi
 • Marka Tescil Belgesi
 • Tasarım Tescil Belgesi
 • Coğrafi işaret Tescil Belgesi
 • Geleneksel Ürün Adı Tescili

Patent tesciline başvurmak için gerekenler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Buluş konusu
 3. Buluğun unsurlar
 4. Resimler veya fotoğraflar
 5. Özet
 6. Başvuru ücreti

Bir patentin tescillenebilmesi için yeniliğin sağlanmış olması, teknik bir gelişme göstermesi ve sanayiye uygulanabilmesi gerekmektedir.

Marka tescil belgesi almak isteyen markaların özellikleri:

 • Daha önce tescil edilmiş bir marka ile ayırt edilemeyecek kadar benzer olmamaları gerekmektedir.
 • Ürünlere gerekli işaret ve adlandırılmaların koyulmuş olması gerekmektedir.
 • Marka olmayan fakat herkes tarafından bilinen öğelerin kullanılmaması gerekmektedir.
 • Halkı yanıltan unsurlar barındırmamalıdır.
 • Dini değerler ve semboller içermemelidir.
 • Kamu düzenine ve ahlaka uygun olmalıdır.

Tasarım tescili almak isteyenlerin içermesi gereken özellikler:

 • Tasarım başka tescilli tasarımla birebir aynı olmamalıdır.
 • Özgün niteliklere sahip olmalıdır.
 • İnsanların zevklerine hitap etmelidir.
 • Kamu düzenine ve ahlaka uygun olmalıdır.
 • Endüstriyel tasarım ürünlerinde ekleri bulunuyorsa monte vb. konularda zorluk çıkamamalıdır.

Coğrafi işaret için olması gereken özellikler: Belli bir bölgeye hitap etmesi, bulunduğu bölge için özel bir anlamı olması gibi özellikler bulunmalıdır.

Geleneksel ürün adı tescili için başvurabilecekler:

 • Üretici grupları
 • Meslek kuruluşlar ı
 • Yetkili dernekler, vakıflar, kooperatifler
 • Ürünün tek üreticisi varsa o

 

 

ISO 9001 Standartları:

ISO 9001 bir kalite güvence standardıdır. Genel anlamda kuruluşlar ın müşteri odaklı olmasını sağlayan bir standarttır. Bu standarda göre kuruluş müşterilerini tanımalı ve olası müşteriler için araştırmalar yapmalıdır. Amaç müşteri memnuniyetini arttırmaktır. ISO adına yayınlanan ilk standarttır. Ayrıca en çok tercih edilen standarttır. Kuruluşlar için genel şartlar şöyle dir:

 • Bir kalite yönetim sistemi oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin yapması gerekenler hakkında; yönetim faaliyetleri, kaynaklarınsağlanması, ürün gerçekleştirme, sistem, ölçme, analiz ve iyileştirme.
 • Dökümantasyon
 • Kalite yönetim sisteminin sürekliliğinin sağlanması
 • Kuruluştaki uygulanması gereken süreçlerin belirlenmesi
 • Belirlenenlerin uygulanması için kriter ve metotların belirlenmesi
 • Süreçleri izlemek ve ölçmek
 • Süreçleri analiz etmek
 • Planlanmış sonuçlara ulaşma faaliyetleri yapılmalı
 • Ürün kalite hedefleri olmalı

ISO 9001 başvurusu için öncelikle belgelerinizi teslim etmeniz gerekmektedir. Öncelikle başvuru belgeleriniz incelenir sonra size denetim için tarih gönderilecektir. Bir veya iki defa denetime geliyorlar ve eğer olumluysa belgenizi veriyorlar. Eğer eksiklikleriniz var ise eksikliklerinizi gidermeniz gerekmektedir. Denetim sırasında belgeleriniz titizlikle incelenmektedir. O yüzden belgeleme sistemlerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu belgenin kullanımıyla müşteri memnuniyetindeki, rekabet gücündeki, müşteri artığındaki, sistematikleşmedeki ve kuruluğun imajındaki değişmeleri görebilirsiniz. Belge hakkındaki bilgi ve başvuru detayını bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

 

ISO 14001 Standardı:

ISO 14001 bir çevre yönetimi sistemidir. Amaç çevresel risklerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması ile değerlendirilmesidir. Belge için şart sadece kuruluğun çevre yönetim sistemini kurması, sürdürmesi, uygulaması ve geliştirmesidir. Planlama kısmında öncelikle kuruluş kendisinin etki edilen ve kontrol edilen çevrenin tanımını yapmalıdır. Belgelemeler düzenli yapılmalıdır.

Yönetim temsilcisinin sorumlulukları:

 • Çevre yönetim sistemini oluşturmak (Belgelemeler de dahil)
 • Çevre yönetim sistemini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak
 • Çevre yönetim sisteminin sürdürülmesini sağlamak
 • İyileştirme önerilerini almak
 • Amaç ve hedefleri kontrol etmek

Çevre yönetim programları için: Sorumluluklar, yöntemler ve zamanlama tanımlanmalıdır. Dinamik bir yapıya sahip olunmalıdır. Çevre programlarını etkileyebilecek durumlarda süreçlerde değişiklik yapılabilmelidir. Diğer planlar ve bütçe ile uyumlu olmalıdır.

Eğer bir uygunsuzluk belirlenmişse o uygunsuzluk için yapılması gerekenler: Uygunsuzluklar tanımlanıp gözden geçirilmeli, uygunsuzlukların nedenleri tanımlanmalı, uygunsuzlukların tekrarlanmaması için gereken faaliyetler belirlenmeli, bu faaliyetler uygulanmalı, faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları kontrol edilmelidir.

ISO 14001 standardı sayesinde kuruluşlar çevreyle olan faaliyetlerine daha fazla dikkat etmektedir. Böylece çevre kirliliği konusunda ilerlemeler kaydedilebilir. Bu standart sadece kuruluş için pozitif sonuçlar doğurmamaktadır. Ayrıca bu standarda uyan kuruluşlar ın çevreye etkisi de tahmin edilebilmektedir.

 

ISO Belgesi Standartları:

ISO, Uluslararası Standartlar Teİkilatı’nın kısaltmasıdır. 1947’de kurulan teİkilata 162 tane üye ülke bulunmaktadır. ISO kalite belgelerini tanımlamak aracılığıyla her birini sayıyla ifade etmiştir. ISO adına 300 tane kalite belgesi standardı bulunmaktadır. Ülkemizde genelde ISO belgesi denildiğinde akla gelen standart ISO 9001’dir.

Birkaç ISO standardı ve tanımları:

 • ISO 9001: Kalite Yönetim Standardı. Müşteri memnuniyeti ve yönetimin korunmasını amaçlanan standarttır.
 • ISO 10002: Müşteri memnuniyet yönetim standardıdır. ISO 9001’den üretilen bir standarttır. Kuruluşların müşteri ile olan ilişkilerini korumak, sürdürmek ve denetlemek için yapılmıştır.
 • ISO 14001: Çevre yönetim standardı. Kuruluşların çevreleriyle olan durumlarını tanımlaması ve korumadı üzerine bir standarttır.
 • ISO 22000: Gıda güvenliği yönetim standardıdır. Gıda güvenliği için ihtiyaçların belirlenmesini sağlayan standarttır.
 • ISO 27001: Bilgi güvenliği yönetim standardı. Bilgilerin saklanması, dağıtılması ve korunmasına yönelik hazırlanan bir standarttır.
 • ISO 45001: İş güvenliği yönetim standardıdır.

ISO belgesi olarak adlandırılan ISO 9001 en bilinen ve en çok kullanılan standarttır. ISO’nun kendisi kalite belgesi vermemektedir. Belgeleri akredite kuruluş vermektedir. Belgeleri alabilmeniz için almak istediğiniz standarda uygun olmalısınız. O standardın isteklerine göre eksikliklerinizi düzeltmelisiniz. Yönetiminizin sorumluluk alması, düzenlemesi, sorunları tanımlaması ve çözüm üretmesi konusundaki tutumlarına dikkat etmektedirler. Ayrıca belgeleme de önemli bir unsurdur. Başvuru yapmanız için sizden istenen evrakları teslim etmeniz gerekmektedir. ISO belgelerine başvurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir