D2 Belgesi

D2 Belgesi Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığının verdiği yetki belgeleri içerisinde tarifesiz ticari yolcu taşımacılığı yapan firmaların almak zorunda olduğu yetki belgesidir. Belge başvurusu yapabilmek için genel ve özel koşulların tamamlanmış olması şarttır. Bir firmanın ilgili bakanlıktan yetki belgesi alabilmesi için vergi mükellefi olması, ticaret odası kaydının olması gereklidir. Faaliyet alanına göre ise her bir taşımacılık sektörü için ayrı şartlar tanımlanmış olup yeterlilik şartlarını sağlayabilenler belge alabilirler.

D2 belgesi sahipleri tarifeli taşımacılık yapamazlar, yurt içinde turistik amaçlı gezi, organizasyon, tören vs ile alakalı yolcu taşımacılığı yapan firmalara verilir. Ve sadece bu iiler için kullanılabilir. Tarifeli taşımacılık yapamazlar. Yeni yayımlanan yönetmelik ile yaptıkları taşımacılıkları en geç bir saat öncesinden bakanlığın açtığı portalda sisteme girmeleri gereklidir. Başvuruda bulunan şirket yöneticisinin e-devlet sisteminin belgeye entegre edilmesi ile bakanlık sistemine yolcu listelerinin girilmesi 1 kasım 2018 tarihi itibari ile başlayacaktır. Yolcu listelerinin girilmeden taşımacılık yapılması halinde ise cezai işlem uygulanacaktır.

D2 Belgesi Başvuru Koşulları

  1. Asgari kapasite şartını sağlayacak en az 75 koltuk kapasitesine sahip özmal araç sahibi olunması gereklidir. Başvuruda bulunan araçlar için kiralık vs konusu geçerli değildir.
  2. Ticaret odası kaydının olması
  3. Ticaret odasında en az 30.000 TL kayıtlı işletme sermayesine sahip olunması
  4. Sağlık sektörü için çalışanların istisna olarak ( diyaliz hastalarını taşıyanlar veya engellileri taşıyanlar) 1 birim araçla D2 belgesi alabilirler. Sadece 1 birim araçları var ise yetki belgesi ücretini % 75 indirimle öderler.

Fiyatı

2018 yılı için D2 belgesi ücreti 15.000, 00 TL dir. Ayrıca bu belgeye kayıt edilecek her bir araç için 300 TL araç ilave ücreti ödenmektedir.

D2 Belgesi için Gerekli Evraklar

  1. İmza sirküleri aslı
  2. Ticaret sicil Gazetesi
  3. şirket ortaklarının kimlik fotokopisi
  4. ODY belgesine sahip personele ait evraklar
  5. Ruhsat fotokopisi.
  6. Zorunlu koltuk sigortaları

Bu evraklarla beraber bizimle iletişime geçmeniz halinde 3 iş günü içerisinde yetki belgesi işlemlerini tamamlıyoruz. Belge harcı sizin tarafınızdan bakanlık hesabına yatırıldıktan sonra araçlarınızı çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

D2 Belgesi Araç Kiralama

D2 belgesi sahibi firmalar araç sayılarının yetersiz kalması durumunda dışarı dan araç kiralayarak çalıştırabilirler. Bunun için araç sahibi şirket veya Şahısla noter onaylı taşıt kira sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeleri bakanlığıa bildirerek D2 belgelerine kayıt etmeleri gereklidir. Kiralık olarak çalıştırılacak araç için yapılacak sözleşmede ücretlendirme kısmının yıllık 1000 TL altında olmaması gereklidir. Araç kiralandışı andan itibaren kiralama süresi boyunca araçla alakalı tüm cezai işlemler firmaya aittir. Kiralanan aracın belgeye ilave edilmesi için yine 300 TL araç ilave ücreti ödenmektedir.

d2 belgesi tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesi

D2 Belgesi Yenileme

D2 belgeleri dişer yetki belgeleri gibi 5 yıllık süre ile verilir ve D2 belgesi yenileme işlemleri belge bitiş tarihinden en erken 90 gün öncesinden başlanabilir. Yenileme ücreti yİl içinde geçerli olan yetki belgesi ücretinin %5 i oranındadır.

2018 yılı D2 belgesi yenileme ücreti 750 TL dir. Ayrıca belgeye kayıtlı her bir özmal araç ve kiralık araç için 60 TL taşıt kartı ücreti ödenir. Yenileme işlemi yapılan belge 5 yıl daha kullanılabilir. D2 belgesi yenileme tarihini geçirenler ise belge bitiş tarihinden itibaren 270 günü geçirmemiş iseler yukarıda bahsettiğimiz ücretleri öderler. 270 gün ile 540 gün arasında başvuru yapanlar % 25 ini ödeyerek yenileme işlemi yaparlar. 540 günü geçiren firmaların ise yetki belgeleri iptal olur. Tekrardan belge başvurusu yapmaları ve yetki belgesi ücretinin tamamını ödemeleri gerekir. Yenileme işlemleri yapılırken ODY belgesi sahibi personele ilişkin evrakların da başvuru dosyasında bulunması gereklidir.

D2 Belgesi Araç İlave Düğüm

D2 belgesi alındıktan sonra yeni araç alınması veya mevcut araçların satılması durumunda bu değişikliklerin mutlaka bakanlığıa bildirilmesi gereklidir. Yeni alınan araç ilave edilmeden satılması durumunda ceza yiyebilir. Satılan aracın bildirilmesi de yine mecburidir. Yeni alınan aracın D2 belgesine kayıt ücreti 300 TL dir. D2 belgesi araç kapasite sınırı 75 koltuktur. Bu kapasitenin yetki belgesi sahibi olunduğu süre boyunca sağlanması gereklidir. Araç satılıp 75 koltuk kapasitesinin kaybedilmesi durumunda bakanlık size 5 yıllık süre içerisinde 630 gün kapasite altında kalma hakkı tanımaktadır. Bu süreyi kapasite altında kalarak tamamlayan firmaların yetki belgeleri iptal edilir. Ayrıca araçlarınızı kullanacak şoförlerin mutlaka SRC belgesi olması gereklidir. Bu belge olmadan taşıt kullanılması halinde hem araç sahibine hemde araç şoförüne cezai işlem uygulanır. Başvuru koşulları hakkında web sitemizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Comments are closed.