G1 Belgesi

G1 belgesi bakanlık tarafından en son yayınlanan yönetmelik ile artık acentelik sözleşmesi olmadan da G türü yetki belgesi alabilirsiniz. Detaylar için bizimle irtibata geçiniz.2018 yılı G1 yetki belgesi alım şartları ve ücretleri. Ticari amaçla yurt içi eşya taşımacılığı acenteliği yapacakların alması gereken belgedir. G1 belgesinin fiyatı 4000,00 TL dir.

g1 eşya taşıma acenta belgesi

g1 belgesi

 1. G1 belgesi sahipleri kendi adlarına taşıma yapamazlar.
 2. Başvuranların en az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.
 3. L1-N1-N2 ve K1 yetki belgesi sahibi firmaların en az biri ile imzalanmış acentelik sözleşmelerinin olması gerekmektedir.
 4. Bu iş için elverişli en az 30 metrekare kapalı ve yükleme,boşaltma,istifleme,aktarma yapılabilecek bir alana sahip olmaları şarttır.
 5. En fazla 10 adet yetki belgesi sahibi firm ile acentelik sözleşmesi yapabilirler.
 6. N türü yetki belgeleri ile acentelik yapmaları halinde sadece her il için sadece bir N1 veya N2 yetki belgesi sahibi firma unvanı adı altında faaliyette bulunabilirler.

G1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları ile Temsile Yetkili Kişinin Adli Sicil Belgesi/leri( YENİ TARİHLİ)
 • Tüm ortakların Nüfus Cüzdanı Örnekleri- Sabıka kayıtları
 • Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)(YENİ TARİHLİ)
 • Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi(Aslı veya Noter Onaylı Sureti)
 • Gazetede firmanın unvanı-adresi- iştigali-temsile yetkili kişileri-sermayesi-kurucuları ve ortakları yazılı olacak.
 • 20 000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve sermayenin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması
 • Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/ Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi Aslı (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) (YENİ TARİHLİ)
 • Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Örneği(YENİ TARİHLİ)
 • Kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Mükellefiyet Yazısının Aslı (YENİ TARİHLİ)
 • (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kimlik bilgileri, vergi numarası,işe başlama tarihi,mesleği yazılı olacak)
 • L1,N1,N2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile yapılmış acentelik sözleşmesi
 • Ayrıca her şube için benzer nitelikte 30 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi.

NOT: Evraklar ile beraber 5 adet antetli kağıt ve kaşe getirilmesi rica olunur.

G1 Belgesi Yenileme için Gerekli Evraklar

 • Faaliyet belgesi
 • En son temsil ilzamı gösterir ticaret sicil gazetesi aslı
 • İş yerine ait kira kontratı
 • Acentelik sözleşmesi
 • Ortakların sabıka kayıtları ve kimlik fotokopileri
Comments are closed.