Diğer Belgeler

ISO 9001 Belgesi Nedir

ISO 9001 belgesi  nedir sorusuna kısaca kalite yönetim sistemidir şeklinde cevap verebiliriz. Bir iş yerinin uluslar arası standartlara uygunluğunu belgeler.Kalite yönetim sistemi belgesi almış bir firma bu belge ile faaliyetini ISO 9001 tarafından belirlenmiş standartlar çerçevesinde yaptığını, ilk ham madde girişinden son mamule kadar ve sevkiyat depolama alanları da dahil bütün sistemi kontrol ettiğinizi gösterir. Yönetim sisteminin size sadece vizyon ve prestij sağlama avantajlarının yanı sıra iş yerinizdeki akığın daha sağlam ve eksiksiz devam etmesi ve oluşacak aksaklıkların bir an önce giderilmesi için de yol gösterici olacaktır. Bütün dünyada kullanılan kalite yönetim sistemi olması açısından sistemin iileyişi son derece güvenli ve yol göstericidir. Standartları iiletilen bir kuruluşta hata payı en aza indirgenmeye çalışılmakta ve tekrar etmemesi için önlemler alınmaktadır.

iso 9001 belgesi nedir

ISO 9001 FAYDALARI

ISO 9001 belgesi kalite yönetim sistemi firmanızda ilk ham madde temininden başlayarak üretim sahası, çalışanların eğitimi, iş yeri içerisinde standartlara uygunluk gibi bir çok alanda düzenlemeler gerektiren ve sistem kurulumu aşamasından sonra bağımsız bir denetçi firma tarafından denetlenerek uygunluğu tespit  ve kontrol aşamalarını kapsar. Kalite el kitabı hazırlanması, hedef belirlenmesi, genel kurul toplantşlar ı gibi sistem gereklerine göre hazırlanmış dokümantasyon faaliyetlerini de beraberinde getirir. Nasıl alınır ve yapılması gerekenler hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Danışman arkadaşlarımızın direktifleri yönünde ilk çalışmalara başlanmasının ardından firmanızda inceleme yapılacak ve ardından sistem kurulumu aşamasına geçilecektir.

Hangi Firmalar ISO 9001 Alabilir

Unutmayınız ISO 9001 iş yerinize hem prestij katacak hemde daha kaliteli malzeme üretmenize ve hizmet vermenize katkı sağlayacaktır. Faydaları tüm dünya tarafından kabul gördüğü için dünyanın her tarafında uygulamalarını görmekteyiz. Kalite tesadüf değildir ve mutlaka özveri ve disiplin içerisinde yürütüldüşün de mümkündür. 

Comments are closed.