ISO 9001

ISO 9001 Belgesi Yenileme işlemleriniz için fiyat alınız 0 212 653 11 87”

ISO 9001 standartları ISO tarafından her 5 yılda bir yeniden gözden geçirilmekte, kullanıcıların görüileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılarak yeniden yayınlanmaktadır. Burada yer alan 2008 rakamı, yapılan revizyonun en son 2008 yılında yapılıp yayınlandışını göstermektedir. (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 9001:2015 in Yararları Nelerdir

ISO 9001 standartlarının firmanız için sağlayacağı avantajların bir kısmını aşağıda listeliyoruz

 • Çalışanlarınız üzerinde kalite bilincinin oluşturulmasını sağlamak.
 • İç ve dış piyasada şirketinize itibar kazandırmak.
 • Rakip firmalarla aranızda fark yaratmak.
 • Dış piyasada da ürünlerinizin satığının yapılmasını kolaylaştırmak.
 • Kurulacak sistem ile müşteri memnuniyetinin arttırılması.
 • İş yerinizde ve müşterilerinizle olan sorunların giderilmesine yardımcı olmak.
 • İlk malzeme girişinden son ürüne kadar bütün sistemin kontrolünü sağlamak.
 • Mal aldışınız veya sattığınız firmalarla olan kontrollerinizin daha da sağlamlaştırılması.
 • İş yerinizdeki hiyerarğinin sağlanmasına yardımcı olmak.
 • Standartlarınızın olduğunu gösteren dökümantasyon hazırlanması.
 • Geriye dönük kayıtlarınızın sağlamlaştırılması.
 • ileriye dönük daha sağlam hedefler oluşturabilmenize yardımcı olmak.
 • İş akışının hızlandırılması
iso 9001 nasıl alınır

iso 9001

ISO Nedir: 1947 yılında kurulmuş olan ve yaptığı sistem kurma çalışmaları ile hem tüketiciye hem imalatçıya kolaylık ve güven sağlamak amacıyla ulusal çapta sistem geliştirmek üzere faaliyet gösteren kuruluştur. ISO ‘International Organization for Standardization’un kısaltılmış yazılışıdır, global çapta kullanılan kalite sistemidir. ISO 9001 belgesi, bir işyerinin uluslar arası standartlarda üretim yaptığının, ürettiği mal ve malzemelerin uluslar arası normlara uygun üretildiğinin belgesidir. Türk devletine bağlı TSE ISO nun Türkiyedeki tek temsilci kuruludur.

ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Globalleşen dünyada şirketlerin artan pazar payına iştirak edebilmeleri ve ürünlerinin iç ve dış pazarda kabul görebilmesi için dünya çapında standartlarda üretildiğinin ve korunduğunun belirlenmesi gerekmiş ve bu noktadan harekete iso kalite yönetim sistemi geliştirilmiştir. ISO 90001 ise bu standartların bir iş yeri için ne şekilde uygulanacağı, neler yapılması gerektiği konusunda sistem sunmaktadır.

TS EN ISO 9001:2008 in Standartları

 1. Kapsam belirlenmesi
 2. Hangi standardın uygulanacağı
 3. Kullanılan terimlerin ne ifade ettiği
 4. Kalite yönetim sistemi genel şartlar ve dökümantasyon çalışması
 5. Yönetim ile alakalı olarak yönetimin iştiraki, müşteri bazlı çalışma, kalite politikalarının belirlenmesi, planlama yapılması, yetkilendirme,iştirak kontrol
 6. İnsan işyeri ve malzeme kaynaklarının ne şekilde kullanılacağı
 7. Üretime geçiş alaması için planmlama,proses, tasarım, malzeme temini,satın alma ölçüm cihazları ve analiz süreci
 8. Genel kontrol, analiz, iyileştirme yapılması

ISO 9001 Belgesi Yenileme

?so belgesi yenileme işlemleri için süresi dolmadan önce bizimle iletişime geçiniz. Gerekli işlemler ve denetimlerden sonra iso 9001 belgeniz yenilenerek size teslim edilecektir. Yenileme işlemeleri, prosedür ve ücretlendirmeler hakkında detaylı bilgi için danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

ISO Belgesi için Gerekli Evraklar

ISO 9001 için gerekli evraklar bizimle iletişime geçtikten hemen sonra tarafınıza iletilecek ve ivedilikle işlemlere başlanacaktır. ISO belgesi başvurusu için size göndereceşimiz forla beraber şirket imza sirküsü, vergi levhanız, ticaret odası faliyet belgeniz ve ticaret sicil gazetenize ihtiyacımız olacak ve bu tarihten sonra gerekli dişer işlemler tarafımızca gerçekleştirilecektir.

Comments are closed.