Diğer Belgeler

K1 Belgesi için Gerekli Evraklar

K1 belgesi için gerekli evraklar için başvuranların öncelikle oda kaydı yaptırmaları şarttır. Ticaret odası veya esnaf odası kaydı yapılmalıdır. Vergi levhanız-sabıka kaydınız – imza sirküleri ve sizi temsil eden dişer evraklar ve yetki belgesi başvuru formu ile taşıt kartı başvuru formu hazırlanmalıdır.
K1 belgesi sahibi şirketler şirket bünyesinde en az 1 adet orta düzey yönetici belgesine sahip personel bulundurmaları şarttır.
Araçları kullanan şoförlerin SRC belgelerinin ve PsikotekniK belgeleri olması gerekir. Gerekli evrakların elimize ulaşmasına binaen işlemler bir gün içerisinde tamamlanacaktır.

  1. imza sirküleri aslı
  2. nüfus cüzdan fotokopileri
  3. ruhsat fotokopileri
  4. oda kayıt belgesi
  5. ruhsat fotokopisi
  6. nüfus cüzdan fotokopisi
  7. vergi levhası fotokopisi
  8. ticaret sicil gazeteleri
Comments are closed.