Diğer Belgeler

Kalite Belgelerinin Önemi

Kalite belgeleri yönetim sistemleri işletmenizi güçlü ve etkin kşlar . İşletmeler, ortakları ve müşterilerinin itibarını kazanmak ve başarılı olmak istiyorlarsa, belirlenmiş “kalite” standartlarına uygun hareket etmelidirler. “Kalite” kavramı, bir işletme ya da firmanın yönetim sistemiyle yakından alakalıdır. Müşterilerin güvenini kazanmak ve uzun süreli ortaklıklar kurmak, uluslararası piyasalarda başarılı olmak için olmazsa olmaz şartlar arasındadır.

Kalite belgeleri, rekabetin giderek arttığı bir ortamda, farklılaşan ihtiyaçlara cevap verebilmeniz için önemli bir araç olup, işletmenizin verimliliği ve kârlılığı açısından da son derece önemlidir.Kalite belgeleri; rekabetçi bir yapılanmayı, ileriye dönük tüm kararlarda ve değerlendirmelerde rekabet gücü unsurlarının temel alınmasını ve uygulamanın bu çerçevede takip edilmesini öngörür. Kalite belgeleri, rekabet gücünü geliştirmede yüksek hız sağlayan bir sistemlerdir. Kalite belgeleri için yapılan çalışmalar; savurganlığı önlemekte, verimliliği artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Yüksek kaliteli ürünlerin daha düşük fiyattan pazara sürülmesi pazar payını artırmakta ve kar amacına ulaşılmasını sağlamaktadır. Kalite belgeleri;

 • Ülkesel anlamda meydana getirilmiş olan standartlar içinde uyum oluşturma,
 • Taraf olan kuruluşlar ın onay vermesi ile ortak standartların hazırlanması,
 • Komiteler vasıtası ile üretimde bulunan bilginin paylağılması,
 • Değişik ülkeler arası kuruluşlar ile iş ortaklığının yapılması,
 • Değişik ya da yeni standartların hazırlanmasına temel hazırlanması,
 • Global ürün ve hizmet alışverişine katkıda bulunmak ürün ve hizmetlerin ticaretini kolay duruma getirmek açısından önemlidirler.

 

 • SRC Belgesi Ne İşe Yarar?

SRC belgesi; ehliyet sahibi bir kiğinin ticari bir aracı, yük ve yolcu taşımacılığında kullanması için alması gerekli olan bir belgedir. Kara yolunda ticari araçları kullanacak olan kişilerin SRC belgesi almaları şarttır. SRC belgesinin farklı türleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Bu yüzden ilk önce yapılacak işe uygun olan SRC belgesi seçilmelidir. SRC belgesinin 5 adet (SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5) sınıfı bulunur.
SRC 1 Belgesi: Yolcu taşımak için üretilmiş olan araçları kullanan, ülke sınırları dışına çıkacak sürücülerin almaları gereken belgedir.

SRC1’e sahip olan sürücüler aynı zamanda SRC 2 belgesine de sahip olmuş olurlar.

SRC 2 Belgesi: Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücülerin SRC 2 belgesini alması gerekir.

SRC 3 Belgesi: Ülke sınırlarının dışına yük taşıma işi yapan sürücülerin alması zorunlu olan belgedir. Bu belgeye sahip olan kişiler aynı zamanda SRC 4 belgesine de sahip olmuş olurlar.

SRC 4 Belgesi: Ülke sınırları içinde yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin SRC 4 belgesini alması gerekir.

SRC 5 Belgesi: Karayolunda tehlikeli bir madde taşıyacak olan sürücülerin almakla yükümlü oldukları belgedir.

 

 • ISO Belgesi Nasıl Alınır?

 

ISO, Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemleri standartlarıdır. ISOKalite Yönetim Sistemi bütün kuruluşlar a, hiç bir ayrım gözetilmeksizin uygulanabilen bir yönetim sistemidir. Kuruluğun müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleme, tanımlama ve karşılamada, uluslararası alanda kabul görmüş bir yönetim biçimidir. ISO belgesi, günümüzde pek çok kuruluğun uygulamaya koyduğu ve kurumsallaşmada büyük önem arz eden bir standart olması itibariyle oldukça kıymetlidir. Artık büyümekte olan yada günümüz rekabetçi ortam koşullarında, sürekli yenilenerek bir adım öne geçmeyi hedefleyen firmalar için olmazsa olmaz bir sistem haline gelmiştir. Kuruluşlar iso belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve iileri tanımlandışı gibi yürütmelidirler. Uzun çalışmalar neticesinde işletmelerin kurdukları isosistemi, standardın şartlarını karşılaması durumunda ve yapılan denetimler sonucunda başarılı olunması halinde firmaların ISO belgesini almaya hak kazanmalarıyla neticelenmektedir. Sistemin sağlıklı iileyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülmektedir. Böylece yapılan çalışmaların meyvesi olarak kuruluşlar ın kaliteli ürün yada hizmet ürettiği, iso belgesiyle ispatlanmış olur.ISO belgesi alma süreci kısaca şöyle dir;

 • Belge için teklif süreci
 • Belgelendirme şirketine başvuru süreci
 • Doküman tetkiki aşaması
 • Denetim koordine etme süreci
 • Denetim süreci
 • Sözleşme süreci
 • Belgelendirme süreci
 • Belge yenileme ve iptal etme süreci

 

 • Marka Tescil Belgesi Ne İşe Yarar?

Marka,işletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahip işaretidir. Haliyle bu işaretin yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenereK belgelendirilmesi gerekir.Marka tescil, her işletmenin veya gerçek kiğinin düşün erek kendine özel oluşturduğu işaretlerin hizmet ve/veya ürün bazında korunmasıdır. Ürün veya hizmetler için ilk defa kullanmaya başlayan kişi veya kuruluşlar a bu değerin sahibi oldukları gerekçesiyle marka belgesi verilir. Marka Tescil Belgesi, markasını ilk olarak kullanmaya başlayana verilen sahipliK belgesi olup bundan sonraki kullanımlarında hukuki anlamda bir koruma sağlayacağı gibi farklı kişi veya kuruluşlar ın kullanmasını da engelleme hakkı vermektedir.

Tescilli markanın tescil edilmemiş bir markaya göre hem prestij hem de hukuki anlamda avantajları vardır. Türk Patent Enstitüsü’nde Tescil Müracaatları başvuru tarihine göre işlem gördüşün den, koruma altına alınmamış markalar, gerçek hak sahibi tarafından tanıtılmaya ve kullanılmaya başlandışında, başka bir başvuru sahibi tarafından tescil altına alınabilmekte ve bu durumda asıl hak sahibinin yasal yollara müracaat ederek hakkını ispat etmesi gerekmektedir.

Ticaret unvanlarında yer alan ve sahiplerince marka olarak kullanılan ibareler, ticaret siciline kayıt ettirilmiş olmakla 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerince korunmamaktadır. İşletmelerce bu şekilde ticaret sicile kayıtlı ancak Türk Patent Enstitüsü‘ne kayıtlı olmadan kullanılan markalar, zaman içinde başka bir işletme tarafından marka siciline tescil ettirilebilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir