Diğer Belgeler

Marka Nedir

Marka nedir bir işletmenin ürettiği mal ve malzemenin veya hizmetlerin bir başka işletmenin ürün veya hizmetinden ayırt edilmesini sağlayan kişi adları da dahil olmak koşulu ile sözcükler, şekiller, harflerden sayılardan vb. görüntülenen ve baskı yolu ile çoğaltılabilen her türlü işaret ve şekillere marka denir.
Marka Tescil çeşitleri 4 sınıfta toplanır.

markanızı bizimle tescillendirin

marka nedir

Marka Türleri

  1. Ortak Marka : Birkaç üretim ticari işletme veya hizmet organizasyonlarından oluşan ve o gruba ait mal ve hizmetleri dişer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran işaret isim gibi şekillerdir.
  2. Garanti Markası : Marka sahibinin kontrolü altında faaliyet gösteren dişer işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini kontrol eden işarettir.
  3. Ticaret Markası : Bir işletmenin mallarını, hizmetini, ticaretini yaptığı şeyin dişer şirketlerin mal ve malzemelerinden ayrılmasını sağlayan işarettir.
  4. Hizmet Markası : Bir işletmenin verdiği hizmetleri dişer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
Comments are closed.