Diğer Belgeler

Patent Nedir

Patent nedir sorusuna cevap olarak en kısa şekilde İngilizceden Türkçe ye geçmiş bir kelimedir ve  yeni bir mal, malzeme, üretimde kullanılacak farklı bir yöntem, değişiklik gibi yeni bir buluşun, buluşu yapanın yaln?z kendisinin sahip olmasını, başkalarının onu kullanmasını veya kopya etmesini engelleme hakkı veren ayrıcalıktır. Bütün ülkelerde istisnasız patent kanunu vardır ve her devlet kendi patent kanununu çıkartmıştır. Bu sayede buluş sahibinin hakları koruma altına alınarak devlet hak gaspına engel olur. Başkalarının o buluşu kullanması, yapması, taklit etmesi yasalarla önlenir. Kendi isteği ile buluş sahibi elinde tuttuğu hakkını devredebilir, satabilir, miras olarak bırakabilir.

patent nedir

patent nedir

Patent devirlerinde veya satığında iki durum söz konusudur. Birincisi patent sahibi bir bedel karşılığında tek seferlik ödeme alarak buluşunun patent haklarını devredebilir. Lisans anlaşması şeklinde olan patent anlaşmalarında ise patent sahibi buluşunun anla?tıkları süre zarfında bir nevi kiralama bedeli şeklinde ödeme yapmasını sağlar. Marka tescil ve Patent başvuruları Türk Patent Enstitüsüne yapılır. Başvurularınızı bizden hizmet alarak yaptırabilirsiniz. Marka Patent vekillerimiz ile sizlere hizmet sunmakta ve haklarınızın koruma altına alınması için çalışmaktayız.

Comments are closed.