Diğer Belgeler

Ce Belgelendirme Gereklilikleri

Ce belgelendirme, kalite begleleri herhangi bir ürün, buluş ya da markanın kişi ya da kurumlara olan aidiyetini ifade eder. Bahsi geçen olguların tescillendikten sonra en az 10 yıl süreyle ülke genelinde başkası tarafından kullanılmasının da önüne geçer. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgeleri gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınabilir. Türk patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular bizzat ya da bu iile yetkili danışmanlık kuruluşlar ı tarafından yapılmaktadır. Tescil başvuruları öncelikle bir ön değerlendirme aşamasından geçtikten sonra bu ön inceleme sonucu olumlu görüş bildirilen firmalar iki ay bültende askılı kalır. Bu iki ay sürece markaya herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda markanın tescili ilan edilir.

İsim hakkına herhangi bir itiraz gelmesi durumunda karşı tarafın itiraz evrakları ve itiraz dilekçesi ayrıntılı olarak incelenir. İnce leme sonucunda, itiraz geçerli olarak kabul edilirse işlemler durdurulur. Ancak itirazın sonuçsuz kaldışı durumlarda iki aylık sürenin sonunda marka tescili ve isim hakkı tamamlanmış olur. Ancak markanın korunma süresi patent için başvurulduğu ilk andan itibaren geçerlidir. Tescil belgelerine sahip olan ve bu işaretleri taşıyan ürün ve hizmetler yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını taşır. Bu konudaki gerekliliklere de son noktasına kadar sahip oldukları, ürünün ve hizmetin doğasındaki tehlikeleri de bertaraf ettikleri kabul edilir. CE belgesi alabilmek için denetçilere sunulan ve ürünlerin tüm teknik özellik ve standartlara olan uygunluğunu belirten dosyanın da on yıl saklanması gerekmektedir.

Ce Belgelendirme Ne İşe Yarar?

Ce belgelendirme üretilen herhangi bir ürünün Avrupa Birliği teknik mevzuatı çerçevesindeki uygunluğunu gösteren ve bu ürünlerin Avrupa dahilinde hiçbir engele ya da kısıtlamaya takılmadan serbest bir şekilde dolağım hakkının olduğunu gösteren bir belgedir. Kısaca “Avrupa’ya uygunluk” olarak tanımlanan CE belgesi, bahsi geçen ürünlerin çevre koruma, güvenlik ve sağlık koşullarına asgari oranda uygun olduğunu gösterir. Adil rekabet koşulları çerçevesinde bu kıstaslara göre denetlendiğini göstermesi açısından da oldukça önemlidir. CE belgesi hem tüketicilere hem de üretici olarak nitelendirilen iş dünyasına farklı faydalar sağlar. Tüketiciler satın aldıkları CE belgesine sahip ürünün Avrupa standartlarına göre denetlendiği için rahatlıkla ürünü tüketir. Üreticiler de bu çerçevede ürünlerinin Avrupa içerisinde hiçbir denetim ve engellemeye sahip olmadan satılabileceği konusunda da aynı rahatlığa sahiptirler.

CE belgesi alabilmek için ürünün piyasaya çıkmadan önce tüm gerekli prosedürlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Üreticilerin ürettikleri ürünler için bulundukları ülkelerdeki tüm yönetmeliklere uygun bir şekilde gerekli hazırlıkları yapar. Bu konuda yetkilendirilmiş olan belgelendirme kuruluşlar ına başvurarak Ce belgesi sahip olma işleminin tamamlanmasını sağlayabilirler. CE belgesinin alınabilmesi için belgelendirme kuruluğunun uygunluk kıstaslarına uygun ürün üretilmesi gerekli olur. Ürünlerin üretim aşamalarındaki tüm hususlar üreticinin sorumluluğundadır.

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi spesifik anlamda herhangi bir ürünün Avrupa ürün mevzuat ve standartlarına uygunluğunu gösteren bir belge olmasının yanındadır. CE yol belgesi il bazında şehir içi turizm hizmetinde bulunan firmaların özellikle toplu taşımacılıkta uluslararası standartları sağlamasının ardından aldıkları bir belgedir. Bu standartlar genel anlamda hizmet kalitesidir. Hizmetin görüntü birliği ve hizmet güvenliğini içerirken, bu standartlara uygun araçların trafişe çıkması, bu sayede toplum ve kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca haksız rekabetlerin önüne geçilmesi, trafik güvenliği ve akığının sorunsuz olarak devam etmesi de oldukça önemlidir.

Yol belgesi alınabilmesi için başta servis taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiliklerin (ücretli ve ücretsiz servis taşımacılığı) öncelikle gerekli standartları sağlamaları sonra da CE yol belgesi almaları gerekmektedir. Gerekli yol belgesine sahip olmayan gerçek ve tüzel kişilerin taşımacılık yapmaları ve trafişe çıkmaları kesinlikle yasaklanmışken, taşımacılık hizmeti veren bu firmaların A,B,C ve D tanımlamalarıyla gruplara ayrıldığını belirtmekte de fayda bulunmakla birlikte yol belgesi şahısların kendi adlarına alınırken, tüzel kişiler de bu belgeleri firmaları adına almaktadırlar. Yetki belgeleri 10 yıl süreyle geçerli olurken, 10 yılın sonunda sürenin uzatılabilmesi mümkündür.

ISO 22000 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000 belgesi, sağlıklı gıda üretimi konusunda yapılması gereken hususları içeren uluslararası bir standardı belirten bir belgedir. Bu standartlara uyularak ISO 22000 belgesinin alınması, herhangi bir ürün için ham madde aşamasından sofraya gelene kadar geçirecekleri tüm süreçlerin uluslararası çerçevelerde olması anlamına gelmektedir. Güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için gerekli altyapının hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için gereken bu standartlar tüm canlşlar için sağlıklı yaşamın da bir anahtarı konumundadır. ISO 22000’in ilk amacı bu standartların gıda üretici firmalara entegre edilerek, istenen standartların yaşamın doğal akışı içerisine girmesini sağlamaktır.

ISO 22000 belgesini almak isteyen kuruluş, bu belgeyi vermekle yetkili belgelendirme kuruluğuna başvurarak öncelikle fiyat teklifi alırken, fiyat belirlenmesi firmadaki çalışan sayısına göre belirlenmektedir. Fiyat teklifinin firma için uygunluk içermesi durumunda firma öncelikle belgelendirme kuruluğu tarafından istenen müracaat formunu doldurarak, gerekli olan belgeleri hazırlar. Bu belgeleri inceleyen belgelendirme kuruluğunun baş denetçileri eğer başvuru belgeleri konusunda gerekli uygunluk sağlanmışsa firmayı denetim listesine alarak yapılan denetleme ziyaretinin ardından tüm standartların eksiksiz olarak sağlanması durumunda ISO 22000 belgesini almaya hak kazanırlar. Gerekli olan durumlarda denetleme ziyaretinden önce belgelendirme kuruluğu bir ön ziyaret de yapabilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir