Ürün Belgelendirme Hizmetleri

Ürünlerin standartlara veya özel normlara uygunluğu için yapılan işlemlere genel olarak ürün belgelendirme denilmektedir. Ürün belgelendirme süreçleri ürünlerin tüm aşamalarını içerirken bazıları da sadece bir kısmı ile alakalı olabilir.

Bu sistemler;

 • Ürün tedarikçisi firmasının kalite sistemlerini,
 • Ürünün başlangıçtaki deney aşamasını,
 • Ürünün üretim yani fabrikadaki kalite aşamalarını,
 • Üretim sonundan piyasaya gönderilen ürünlerin numunelerinin denemesi süreçlerini içerir.

Ürün belgelendirmesi sistemleri ürünlerin imalattan satışa ve kullanıma kadar ki aşamalarında müşteri güveni oluşması, pazarlamanın kolaylaşması, kalitenin arttırılması ve bunların sürdürülebilirliğine katkı sağlar.

Yılmaz Danışmanlık olarak geniş bir yelpazede ürün belgelendirme hizmetleri sunuyoruz. Sunduğumuz Test ve belgelendirme imkanları ile ürünlerinize karşı güvenin artması ve dünya pazarlarında başarı şansınızın yükselmesini sağlıyoruz.

Bazı ürün belgelendirme sistemleri şu şekildedir.

CE Belgelendirme

Avrupa Birliği’nin ürünlerin piyasada dolaşımının sağlanması amacıyla teknik yapılarına ilişkin yönetmeliğin işaretidir. Bu işarete sahip ürünlerin teknik mevzuata uyduğu ve güvenli olarak sınıflandırıldığı anlamındadır. Sadece ürünlerle ilgili değil ürünün etiketi, ambalajı ve diğer güvenlikle ilgili standartlara da uygunluğunu gösterir.

Eğer Avrupa Birliği Yönetmeliği kapsamında ürünler üretiyor ve ithal ediyorsanız bu yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamanız için bu belgenin alınması zorunludur. Ürün faaliyet kapsamına ilişkin çok çeşitli CE Direktifleri bulunmaktadır.

Helal Gıda Belgelendirmesi

İslami kurallara ve helal standartlara göre üretimin yapıldığının güvencesini veren bir belgedir. Belgelendirmeler TS OIC / SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standartlarına göre yürütülür.

Bu kapsamda;

 • Helal Uygunluk Belgesi,
 • Helal Kesim Belgesi,
 • Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi, düzenlenir.

Bu belgelerin kendine has kural ve geçerlilik süreleri bulunmaktadır. Helal Gıda Belgelendirmesi sadece gıda ürünlerine has olmayıp ambalaj malzemeleri, gıda hizmet tesisleri veya kozmetik malzemeleri de içermektedir.

GMP İyi Üretim Uygulamaları Sistemi

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Good Manufacturing Practices, GMP, İyi Üretim Uygulamaları Sistemi 2010 senesinde Kozmetik Tüzüğü’yle başlamıştır. Bu tüzüğün uygulanması, üye ve aday ülkelerde zorunlu tutulmuştur.

GMP, ilaçtan gıdaya, kozmetikten tıbbi aletlere kadar insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin, belirlenmiş standartlar, koşullar ve sistemler dahilinde üretilmesinden dağıtılmasına kadar ki tüm aşamaların güvenilirliği arttırmak amaçlı oluşturulmuştur. TS EN ISO 22716/2013 Kozmetikler, İyi Üretim Uygulamaları Hakkında Kılavuz çerçevesinde bu belge düzenlenmektedir.

BRC FOOD Gıda Güvenlik Sistemi

Bu standart, gıda yanı sıra müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli standartları ve koşulları kapsamaktadır. BRC Standartı, gıda üretim faaliyetlerinde bulunan firmalarının minimum hijyen koşullarının sağlaması amacı ile oluşturulmuştur. Ancak bu standartta uygunluğun da sağlanabilmesi için firmalar altı ana kriteri de sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir. Bunlar;

 • HACCP Sistemi,
 • Kalite Yönetim Sistemi,
 • İşletme ve Çevre Standartları,
 • Ürün Kontrolü,
 • Süreç Kontrolü,
 • Personel Yeterliliği ve Hijyen Standartlarıdır.

EUROVENT Sertifikası

Soğutma ve iklimlendirme ürünlerinin uluslararası standartlara göre performanslarının değerlendirilip onaylandığı bir sertifikadır. Bu sertifikanın amacı, bu alanda hizmet veren imalatçıları aynı seviyeye getirmek be endüstriyel performans değerlendirmelerindeki doğruluğu ve bütünlüğü arttırarak, müşteri güvenini oluşturmaktır.

Eurovent Sertifikasyonu farklı ürün tipleri için farklı koşulları kapsamaktadır.

WRAS Belgesi

Bu belge, İngiltere çıkışlı bir belge olup çoğu Avrupa ilkesi tarafından da kabul görmüştür. Belgenin amacı içme suyuyla temas eden malzeme ve ürünler için uygunluk verilmesidir.

İki tür Wras belgesi belgelendirmesi vardır;

 • Wras Ürün Onayı; Bu belge valf ve kazan gibi mekanik aksamı bulunan ürünlere verilmektedir.
 • Wras Malzeme Onayı: Bu belge, boya veya kauçuk gibi mekanik aksamda kullanılmakta olan malzemeler için verilmektedir.

REACH Belgesi

Avrupa Birliği Yönetmeliği olan bu belgenin amacı, kimyasalların tescil edilmesinden değerlendirilmesin, ruhsatlandırılmasından sınıflandırılmasına yönelik süreçleri kapsamaktadır. Ancak bu belge, sadece kimyasal madde ve karışımlarla ilgili olmayıp, temizlik ürünleri, giysiler, mobilya veya elektronik ev aletleri gibi günlük hayatımızda kullanılan ürünlerdeki kimyasalları da kapsamaktadır.

Ürün Belgelendirme Süreçleri Neleri İçerir

 1. Ürün belgelendirme süreçlerinde ilk aşama ön değerlendirme kısmıdır. Bu aşamada konusunda uzman ve deneyimli teknik personeller tarafından ürünün hangi gruba girdiği, koşul ve şartları hakkında araştırma yapılmasıdır. Sonrasında belgelendirme talep eden firma ile sözleşme imzalanarak belgelendirme süreçleri garanti altına alınır.
 2. Numunenin kabul edilmesi, belgelendirmesi yapılacak ürünün test ve analiz çalışmalarının yapılmasıdır. Standartlara uygunluk için akredite olmuş ve yetkin laboratuarlara gönderilerek gerekli analiz ve testler yapılır.
 3. Teknik dosyanın hazırlanması; raporlardan sertifikalara kadar ürünün uygunluğunu ispatlayan tüm bilgilerin yer aldığı dosyadır.
 4. Yapılan değerlendirmelerden sonra ürün belgelendirme için gerekli diğer resmi işler tamamlanarak, ürün belgelendirme süreci tamamlanır.

Ürün belgelendirme süreçlerinde destek verecek firma ve teknik personelin yetkinliği çok önemlidir. Çünkü ciddi anlamda karmaşık olabilecek süreçlerin iyi açıklanması ve gerçekleştirilmesi teknik beceri gerektirmektedir.

Yılmaz Danışmanlık olarak ihtiyacınız olan tüm ürün belgelendirme süreçlerinizde size uzmanlığımızı sunuyoruz. Hızlı ve kaliteli hizmet anlayışımız ile de işlerinizin çabucak çözülmesini sağlıyoruz. Müşterilerimiz ile sağladığımız yüksek iletişim kalitesi de tüm hizmetlerimizin başarısı için olmazsa olmaz unsurların başında gelmektedir.